دانلود مبانی نظری شادکامی

دانلود مبانی نظری شادکامی

دانلود  مبانی نظری شادکامی

مبانی نظری شادکامی - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 25


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏مبانی نظری شادکامی


‏شادکامی‏ ‏و‏ ‏نشاط‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مهمترین‏ ‏نیازهای‏ ‏روانی‏ ‏بشر،‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏تأثیرات‏ ‏عمده‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مجموعه‏ ‏زندگی‏ ‏انسان‏ ‏دارد،‏ ‏همیشه‏ ‏ذهن‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏مشغول‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏شادکامی‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قضاوت‏ ‏و‏ ‏داوری‏ ‏انسان‏ ‏درباره‏ ‏چگونگی‏ ‏گذراندن‏ ‏زندگی‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏نوع‏ ‏داوری‏ ‏از‏ ‏بیرون‏ ‏به‏ ‏فرد‏ ‏تحمیل‏ ‏نمی‏ ‏شود،‏ ‏بلکه‏ ‏حالتی‏ ‏است‏ ‏درونی‏ ‏که‏ ‏ازهیجانهای‏ ‏مثبت‏ ‏تأثیر‏ ‏می‏ ‏پذیرد ‏(‏مایرز‏ ‏و‏ ‏دینر‏ Myers & Diener


‏،‏1995).


‏بر‏ ‏این‏ ‏اساس،‏ ‏شادکامی‏ ‏برنگرش‏ ‏و‏ ‏ادراکات‏ ‏شخصی‏ ‏مبتنی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏برحالتی‏ ‏دلالت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏مطبوع‏ ‏و‏ ‏دلپذیراست‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏تجربهی‏ ‏هیجانهای‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏خشنودی‏ ‏از‏ ‏زندگی‏ ‏نشأت‏ ‏می‏ ‏گیرد‏(‏هیلز‏ Hilss


‏ ‏و‏ ‏آرگیل،‏2001).‏ انسان‏ ‏از‏ ‏دیرباز‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏این‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏بهتر‏ ‏زندگی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏چیزی‏ ‏موجبات‏ ‏رضایتش‏ ‏را‏ ‏فراهم‏ ‏می‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏چه‏ ‏ساز‏ ‏و‏ ‏کارهایی‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏زندگی‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏دنیا‏ ‏لذت‏ ‏ببرد‏. ‏همه‏ ‏اینها‏ ‏به‏ ‏نوعی‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏شادکامی‏ ‏و‏ ‏نشاط‏ ‏مربوط‏ ‏می‏ ‏شود‏ (‏دیکی‏ Dickey


‏،‏1999).


‏بی‏ ‏شک‏ ‏همه‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏فطری،‏ ‏در‏ ‏جستجوی‏ ‏حالات‏ ‏مطلوب‏ ‏و‏ ‏خوشایند‏ ‏هستیم‏. ‏این‏ ‏حالات‏ ‏ریشه‏ ‏در‏ ‏احساسات‏ ‏ما‏ ‏دارد‏. ‏روانشناسی‏ ‏مثبت‏ ‏نگر‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏رویکرد‏ ‏تازه‏ ‏ای‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اواخر‏ ‏سده‏ ‏ی‏ ‏بیستم‏ ‏میلادی‏ ‏پا‏ ‏به‏ ‏عرصه‏ ‏ی‏ ‏وجود‏ ‏نهاده‏ ‏وافق‏ ‏تازه‏ ‏ای‏ ‏را‏ ‏پیش‏ ‏روی‏ ‏روانشناسان‏ ‏و‏ ‏پژوهشگران‏ ‏گشوده‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏رویکرد‏ ‏در‏ ‏فهم‏ ‏و‏ ‏تشریح‏ ‏شادی‏ ‏و‏ ‏بهزیستی‏ ‏ذهنی‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏پیش‏ ‏بینی‏ ‏دقیق‏ ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏آنها‏ ‏مؤثرند،‏ ‏تمرکز‏ ‏دارد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏نوع‏ ‏روانشناسی،‏ ‏به‏ ‏جای‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏شناسایی‏ ‏و‏ ‏مطالعه‏ ‏کمبودهای‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏کاستیهای‏ ‏رفتاری‏ ‏و‏ ‏ترمیم‏ ‏یا‏ ‏درمان‏ ‏آنها،‏ ‏به‏ ‏شناخت‏ ‏و‏ ‏ارتقای‏ ‏وجوه‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏نقاط‏ ‏قوت‏ ‏انسان‏ ‏توجه‏ ‏و‏ ‏تکیه‏ ‏می‏ ‏شود‏.


‏مفهوم‏ ‏شادی‏ ‏از‏ ‏دیرباز‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏دانشمندان‏ ‏مختلف‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏شناختن‏ ‏آن‏ ‏داشته‏‏اند‏ ‏ابن‏ ‏سینا‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عقل‏ ‏می‏ ‏داند‏ ‏که‏ ‏شادکامی‏ ‏در‏ ‏چیزهای‏ ‏فانی‏ ‏یافت‏ ‏نمی‏ ‏شود‏. ‏او‏ ‏می‏ ‏گوید‏ ‏که‏ ‏شادکامی‏ ‏واقعی‏ ‏رسیدن‏ ‏انسانها‏ ‏به‏ ‏کمال‏ ‏در‏ ‏قدرت‏ ‏اندیشه‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏است‏. ‏غزالی‏ ‏معتقداست‏ ‏که‏ ‏شادکامی‏ ‏واقعی‏ ‏بشر‏ ‏در‏


‏نتیجه‏ ‏دانش‏ ‏است‏. ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏شادکامی‏ ‏بشر‏ ‏در‏ ‏شناخت‏ ‏و‏ ‏پرستش‏ ‏و‏ ‏بندگی‏ ‏خداست‏ ‏و‏ ‏پیروی‏ ‏از‏ ‏دین‏ ‏راه‏ ‏شادکامی‏ ‏است‏. ‏اکونیاس‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شادکامی‏ ‏وحدت‏ ‏با‏ ‏خداست‏. ‏او‏ ‏می‏ ‏نویسد‏ ‏که‏ ‏مردم‏ ‏به‏ ‏کمال‏ ‏می‏ ‏رسند و‏ ‏به‏ ‏وسیله‏ ‏پرهیزگاری‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اعمالی‏ ‏که‏ ‏مستقیماً‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏شادکامی‏ ‏هدایتشان‏ ‏می‏ ‏کند، حرکت میکنند‏ (‏دیویس‏ Davies


‏ ‏،‏2003).


‏ازدیدگاه‏ ‏کانت،‏ ‏شادکامی‏ ‏پاداشی‏ ‏طبیعی‏ ‏است‏ ‏برای‏ ‏رفتار‏ ‏پرهیزگارانه‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏فضیلت،‏ ‏بنابراین‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏باید‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏شادکامی‏ ‏شود‏(‏دور‏ Door


‏ ‏،‏2002).


‏افلاطون‏ ‏در‏ ‏کتاب‏ ‏جمهوری‏ ‏به‏ ‏سه‏ ‏عنصر‏ ‏در‏ ‏وجود‏ ‏انسان‏ ‏اشاره‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏عبارت‏ ‏از‏: ‏قوه‏ ‏تعقل‏ ‏یا‏ ‏استدلال،‏ ‏احساسات‏ ‏و‏ ‏امیال‏ ‏است‏. ‏افلاطون،‏ ‏شادکامی‏ ‏را‏ ‏حالتی‏ ‏از‏ ‏انسان‏ ‏می‏ ‏داند‏ ‏که‏ ‏بین‏ ‏سه‏ ‏عنصر‏ ‏تعادل‏ ‏و‏ ‏هماهنگی‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏(‏دیکی، ‏1999).


‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ارسطو‏ ‏شادکامی‏ ‏منوط‏ ‏به‏ ‏راضی‏ ‏بودن‏ ‏از‏ ‏حالات،‏ ‏شرایط‏ ‏یا‏ ‏عملی‏ ‏خاص‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏مکان‏ ‏مشخص‏ ‏بود‏. ‏پر‏ ‏واضح‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏دیدگاه‏ ‏خشنودی‏ ‏فرد‏ ‏برشرایط‏ ‏عینی‏ ‏استواراست‏. ‏زیرا‏ ‏در‏ ‏ابعاد‏ ‏مکان‏ ‏یا‏ ‏زمان‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏. ‏اما‏ ‏ارسطو‏ ‏فقط‏ ‏بر‏ ‏همین‏ ‏دو‏ ‏بعد‏ ‏اشاره‏ ‏ندارد‏. ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏بنیان‏ ‏فرد‏ ‏در‏ ‏شادکامی‏ ‏او‏ ‏مؤثر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اینکه‏ ‏تلاش‏ ‏هایش‏ ‏به‏ ‏بارنشسته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏فرزندان‏ ‏نیکو‏ ‏پرورش‏ ‏داده‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏موفقیت‏ ‏شغلی‏ ‏کسب‏ ‏کرده‏ ‏باشند‏. ‏اما‏ ‏برخلاف‏ ‏تفکر‏ ‏ارسطویی‏ ‏شادکامی‏ ‏نوعی‏ ‏از‏ ‏احساس‏ ‏رضایت‏ ‏ذهنی‏ ‏است‏ ‏نه‏ ‏احساس‏ ‏رضایت‏ ‏عینی‏(‏اسدی،‏1382).‏ آرگایل‏(2001)‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پیشگام‏ ‏درنظریه‏ ‏پردازان‏ ‏شادکامی،‏ ‏ارتباطات‏ ‏اجتماعی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مؤلفه‏ ‏های‏ ‏مهم‏ ‏شادی‏ ‏می‏ ‏داند‏ ‏و‏ ‏پیوندهای‏ ‏نزدیک‏ ‏همچون‏ ‏دوستی،‏ ‏عشق‏ ‏و‏ ‏ازدواج‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نمونه‏ ‏های‏ ‏بارز‏ ‏و‏ ‏اثرگذار‏ ‏بر‏ ‏بهکامی‏ ‏شمرده‏ ‏است‏. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری شادکامی

خرید آنلاین