دانلود مبانی نظری سلامت روانی

دانلود مبانی نظری سلامت روانی

دانلود  مبانی نظری سلامت روانی

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (مبانی نظری سلامت روانی ) را ویرایش کنید.


مبانی نظری سلامت روانی - word (..doc) - دانلود مبانی نظری سلامت روانی ,مبانی نظری سلامت روانی ,دانلود دانلود مبانی نظری سلامت روانی ,مبانی,نظری,سلامت,روانی,


فایل : filetypetxt


40 صفحه


متن نمونه :


 


‏ سلامت روانی


‏تاريخچه سلامت روان‏ی


‏تاريخچه سلامت رواني با توجه به وجود بيماري‏‌‏هاي رواني از زماني که بشر وجود داشته و مخصوصاً از زمانی که زندگي اجتماعي را شروع کرده با او همراه بوده است. پيدا کردن شروع يک نهضت به خصوص نهضت‏‌‏هاي اصلاحي و علمي به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسأله مشکلي است. در حقيقت روان پزشکي را مي‏‌‏توان قديمي‏‌‏ترين حرفه و تازه‏‌‏ترين علم به شمار آورد. قديمي‏‌‏ترين، چون بيماري‏‌‏هاي رواني از قديم وجود داشته‏‌‏اند. تازه‏‌‏ترين علم، براي اين‏‌‏که تقريباً‏‌‏ از سال 1930، بعد از تشکيل اولين کنگره‏‌‏ي بين‏‌‏المللي بهداشت رواني بود که روان‏‌‏پزشکي جزئي از علوم پزشکي شد و سازمان‏‌‏هاي روان پزشکي و مراکز پيشگيري در کشورهاي مترقي يکي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع کردند. از فعاليت اين سازمان‏‌‏ها در جريان جنگ جهاني دوم عملاً کاسته شد و بدين ترتيب مي‏‌‏توان روان‏‌‏پزشکي را تازه‏‌‏ترين علم بعد از جنگ جهاني دوم به حساب آورد (ساپینگتون‏ . Sappington


‏،2006).


‏اولين بار سقراط فيلسوف مشهور يوناني بود که خرافات را از بيماري‏‌‏هاي رواني کنار گذاشت و اختلالات رواني را به طرف پزشکي کشانيد. درباره‏‌‏ي ماليخوليا و جنون‏‌‏ زايماني تعريف و توصيف کرد و مغز را مرکز اصلي روان دانست. جاليوس علت اصلي بيماري‏‌‏هاي رواني را اختلال عمل مغز و عدم تعادل اخلاط بدن مي‏‌‏دانست. در اوايل قرن 13 و اوايل رنسانس ارتباط جسم و روان و يکپارچگي واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت و به علاوه فرضيه ابوعلي‏‌‏سينا مسأله اين ارتباط را به اسپانيا و کشورهاي ديگر کشاند و اين زمينه‏‌‏اي براي فرضيه ی جديد بيماري‏‌‏هاي روان تني شد. اين قرن را بايد قرن سحر و جادو، دخالت شياطين و ارواح در ايجاد بيماري‏‌‏هاي رواني دانست (میلانی فر،1386).


‏اطلاعات جسته گريخته‏‌‏اي وجود دارد که تا قرن 14 براي مواظبت و نگهداري بيماران رواني مکاني در مونت کاسينوي . Mount Cassion


‏ ايتاليا، بيمارستاني در ليون فرانسه و در پاريس، بيمارستان بتلعه در لندن که در سال 1247 بنا شد (اولين بيمارستان تقريباً رسمي و دولتي) و در سال 1385 بيمارستان بارتولومو . Bartholomew’s


‏ در لندن در نزديکي کليساي سنت بارتولومو وجود داشته است. در اسپانيا اولين بيمارستان رواني در سال 1409 در شهر والنسيا . Valencia


‏ به وسيله‏‌‏ي يک کشيش اسپانيايي ايجاد شد و علت آن رفتار استهزا آميز و آزاردهنده‏‌‏ي افراد نسبت به بيماران رواني در ملأ عام بوده است. در قرن 17 ارتباط جسم و روان و محل اين ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دکارت . Decartes


‏ و مالپي ويليس . Malpighi willis


‏ و سايرين مراکزي براي اين ارتباط تعيين کردند. در همين قرن در سال 1602 اولين کتاب پزشکي درباره‏‌‏ي بيماري‏‌‏هاي رواني به نام پراکيس مديا . Perayix media


‏ توسط يک پزشک سوئيسي نوشته شد که در آن طبقه‏‌‏بندي بيماري رواني مورد توجه قرار گرفت و براي اين بيماري‏‌‏ها علل ارگانيک قائل شدند.در قرن 18 مسأله به همان طريق قرن 17 ادامه يافت و مؤسسات خيريه در کشورهاي کاتوليک بنا به پيشنهاد کشيش‏‌‏ها تأسيس شد. در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 نام سه نفر در سولوحه‏‌‏ي پيشتازان و رهبران درمان اخلاقي و انساني‏‌‏ قرار دارد که عبارتند از: فيليپ نيپل از فرانسه . Philippe piner


‏، ويليام تيوک . William Tuke


‏ از انگلستان و ول سنزوکياروگي . Vencenzo chiarugi


‏ از ايتاليا (میلانی فر،1386).


‏در قرن بيستم باب پردازش تئوري‏‌‏هاي مختلف روان‏‌‏کاوي، روان‏‌‏پزشکي ديناميک، ژنتيک، بيولوژي، ارتباط جسم و روان، تئوري‏‌‏هاي سرشتي، مطالعه‏‌‏ درباره‏‌‏ي آثار الکترو شوک و عمل جراحي مغز در بعضي از بيماري‏‌‏هاي رواني، گشايش مراکز اورژانس روان پزشکي به علت بروز جنگ جهاني دوم و مطالعات اپيدميولوژيک در کودکاني که از خانواده‏‌‏هايشان جدا و به ساير کشورها مخصوصاً سوئيس آورده شده بودند، باز شد. کم کم مکتب رفتارگرايي توسط واتسون، مفهوم همئوستازي و مطالعه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری سلامت روانی

خرید آنلاین