دانلود مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

دانلود مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

دانلود  مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی


پسوند : word (..doc) - صفحه : 37


بخشی از فایل :


 


‏جهت‏‌‏گیری مذهبی


‏تاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‏‌‏ورز قدمتی دیرینه دارد. آن‏‌‏چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی از اعصار دور بر می‏‌‏آید، مذهب به عنوان جزء لاینفک زندگی بشری در تمامی اعصار بوده است. ویل دورانت Vill Dourant


‏ معتقد است دین به اندازه‏‌‏ای غنی و فراگیر و پیچیده است که جنبه‏‌‏های مختلف و متفاوت آن برای دیدگاه‏‌‏ها و نگرش‏‌‏های مختلف به گونه‏‌‏ای متفاوت جلوه می‏‌‏کند. اما آن‏‌‏چه مهم می‏‌‏باشد این است که هیچ دوره‏‌‏ای از تاریخ بشر خالی از اعتقادات دینی نبوده است (خداپناهی و خاکساربلداجی، 1384).


‏تحقیقات مختلف نشان داده که برداشت اصلی اکثر افراد از دین، داشتن رابطه‏‌‏ای نزدیک با خداوند است، نه صرفاً مجموعه‏‌‏ای از باورها و اعمال. علاوه بر آن تأکید بر مجاورت هر فرد با خدا، همچنین ارجاعات مکرر به عشق بین بنده و خدا، در قالب ادیان توحیدی وجود دارد. دین و به‏‌‏خصوص ‏«‏رابطه درک شده افراد با خدا‏»‏ به عنوان یک پناه‏‌‏گاه مطمئن عمل می‏‌‏کند. افراد در زمان بروز بحران، خدا را به عنوان پناه‏‌‏گاهی مطمئن می‏‌‏دانند (روات Rowatt,W. C


‏ و کرک پتریک Kirkpatrick, L. A


‏، 2002).


‏می‏توان اظهار داشت که دین‌داری آگاهانه و گرایشات مذهبی تأثیر بسزایی بر جنبه‏های گوناگون رفتار فردی و اجتماعی جامعه، به‏ویژه نسل جوان دارد. البته توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی یا خلاف شرع و بزهکارانه‏ی جوانان معطوف می‏شود و نیز سیاست‏های پیشگیرانه یا تنبیهی که به‏طور ضربتی اتخاذ می‏گردد، می‏تواند تا حدودی مبیّن نگرانی از این واقعیت باشد که تلاش‏ها و فعالیت‏های بیش از دو دهه‏ی مدیران و مسئولان در انتقال باورها، ارزش‏ها و هنجارهای دینی به نسل جوان، با نوعی عدم موفقیت و ناکامی روبرو شده است‏ (سرمدی، 1385).


‏تعریف دین


‏در‏ ‏زبان‏ ‏اوستایی‏ ‏ایران‏ ‏باستان‏ «‏دین‏»‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏شریعت‏ ‏و‏ ‏مذهب‏ ‏بوده ‏‏‏است‏ ‏و‏ ‏پیروان‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏را‏ «‏به‏‌‏دینان‏»‏ ‏می‏‏‏خواندند‏ (‏حجتی، ‏1368). ‏در‏ ‏فرهنگنامه‏‏‏ها‏ ‏نیز‏ «‏دین‏»‏ ‏به‏ ‏معانی‏: ‏جزا، حساب، طاعت، ورع، قدرت‏ ‏و‏ ‏آن‏‌‏چه‏ ‏انسان‏ ‏بدان‏ ‏متدیّن‏ ‏و‏ ‏پای‏‏‏بند‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گونه‏‏‏ای‏ ‏استعاری‏ ‏برای‏ ‏شریعت‏ ‏استعمال‏ ‏می‏‏‏گردد‏ (‏ابن‏‏‏منظور، ‏1996). ‏همچنین‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏پاداش، آیین‏ ‏پرستش‏ ‏خداوند‏ ‏تعالی، رسم‏ ‏و‏ ‏قانون، قهر‏ ‏و‏ ‏مسلط‏ ‏شدن‏ ‏آمده‏ ‏است‏ (‏شعرانی، 1355‏).


‏در‏ ‏قرآن‏ ‏کریم‏ ‏هم‏ ‏که‏ ‏لفظ‏ «‏دین‏»‏ ‏حدود‏ 90 ‏بار‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏رفته، بدین‏ ‏معانی‏ ‏است‏: ‏جزاء‏ ‏و‏ ‏حساب، کیش‏ ‏و‏ ‏شریعت، دین‏ ‏اسلام، رسم‏ ‏و‏ ‏قانون، حکم‏ ‏و‏ ‏فرمان، دعا‏ ‏و‏ ‏عبادت، آیین‏ ‏یگانه‏‏‏پرستی‏ (‏سرمدی، ‏1380). از دین تعریف‏ی‏ که مورد اتفاق همه‏ی محققان باشد، وجود ندارد؛ به گونه‏ای که برخی دانشمندان از «برج بابل تعاریف دین» سخن به میان می‏آورند (ویلم Vilam


‏، 1377‏).


‏مروری بر آثار دانشمندان مسلمان نشان می‏دهد که اکثر قریب به اتفاق ایشان (برخلاف دانشمندان غربی) تعریف واحدی از دین را مدنظر قرار داده‏اند (تعریف سنتی از دین). علمای دین برخلاف دانشمندان علوم اجتماعی و فیلسوفان دین، تعریف خود را متوجه کلیه‏ی ادیان ننموده و دایره‏ی تعریف خود را به دین اسلام محدود کرده‏اند؛ برای مثال، استاد مطهری منظورش از دین اسلام، کلیه‏ی ادیان الهی از آدم تا خاتم است، چون بنابه استدلالی درون دینی، که متکی بر آیات قرآن کریم است، دین الهی در نزد خداوند یکی بیش نیست. . . و آن همانا دین اسلام است‏ (مطهری، 1362)‏. علامه طباطبایی دین را مجموعه‏ی عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی می‏داند که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‏اند‏ (‏طباطبایی‏، ‏1362‏). ‏در تعریفی دیگر «دین اعتقاد به آفریننده‏ای برای جهان و انسان و دستورات عمل مناسب با این عقاید است» (مصباح یزدی، 1368‏). 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

خرید آنلاین