دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان

دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان

دانلود  مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان


پسوند : word (..doc) - صفحه : 38


بخشی از فایل :


 


‏اختلالات رفتاری کودکان


‏تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری


‏تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن‏‌‏قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، 2006).


‏در آسیب‏‌‏شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیز بحث از بهنجار و نابهنجار و تعیین مرز مشخص بین این دو کار آسانی نیست. قرار گرفتن کودک در فرایند رشد، رسش و تغییرات قابل مشاهده در رفتارهای عاطفی، شناختی و هیجانی این مشکل را دو چندان می‏‌‏کند و ناتوانی کودک در قضاوت بین درست و نادرست و عدم کنترل برخی رفتارهای خود، تصمیم‏‌‏گیری در مورد رفتارهای او را دشوار می‏‌‏سازد. در اکثر موارد تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان بوضوحی که در مورد بزرگسالان تعیین می‏‌‏شود قابل تعیین نیست. تمام کودکان گاه‏‌‏گاهی رفتار غیر انطباقی مانند شب ادراری یا حملات قشقرق نشان می‏‌‏دهند. چنین رفتاری ممکن است نتیجه استرس خاص بوده و پاسخی بهنجار در مرحله خاصی از رشد باشد. پیت‏ Pate


‏ (1998) کودک با اختلال رفتاری را کودکی می‏‌‏داند که رفتارهایش به اندازه‏‌‏ای نا مناسب است که شرکت او در کلاس باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همسالان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند. بر طبق نظر هرینگ (1993) کودکی که به علت جسمی یا تاثیرات محیطی به طور مزمن دارای یکی از ویژگی‏‌‏های زیر باشد، کودکی با اختلال رفتاری است:


‏1- ناتوانی در یادگیری متناسب با بهره هوشی، توانایی حسی- حرکتی و رشد فیزیکی


‏اختلالات رفتاری کودکان


‏تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری


‏تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن‏‌‏قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، 2006).


‏در آسیب‏‌‏شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیز بحث از بهنجار و نابهنجار و تعیین مرز مشخص بین این دو کار آسانی نیست. قرار گرفتن کودک در فرایند رشد، رسش و تغییرات قابل مشاهده در رفتارهای عاطفی، شناختی و هیجانی این مشکل را دو چندان می‏‌‏کند و ناتوانی کودک در قضاوت بین درست و نادرست و عدم کنترل برخی رفتارهای خود، تصمیم‏‌‏گیری در مورد رفتارهای او را دشوار می‏‌‏سازد. در اکثر موارد تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان بوضوحی که در مورد بزرگسالان تعیین می‏‌‏شود قابل تعیین نیست. تمام کودکان گاه‏‌‏گاهی رفتار غیر انطباقی مانند شب ادراری یا حملات قشقرق نشان می‏‌‏دهند. چنین رفتاری ممکن است نتیجه استرس خاص بوده و پاسخی بهنجار در مرحله خاصی از رشد باشد. پیت‏ Pate


‏ (1998) کودک با اختلال رفتاری را کودکی می‏‌‏داند که رفتارهایش به اندازه‏‌‏ای نا مناسب است که شرکت او در کلاس باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همسالان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند. بر طبق نظر هرینگ (1993) کودکی که به علت جسمی یا تاثیرات محیطی به طور مزمن دارای یکی از ویژگی‏‌‏های زیر باشد، کودکی با اختلال رفتاری است:


‏1- ناتوانی در یادگیری متناسب با بهره هوشی، توانایی حسی- حرکتی و رشد فیزیکی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان

خرید آنلاین