دانلود مباني نظري کنترل عواطف

دانلود مباني نظري کنترل عواطف

دانلود  مباني نظري کنترل عواطف

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مباني نظري کنترل عواطف


پسوند : word (..doc) - صفحه : 54


بخشی از فایل :


 


‏مباني نظري کنترل عواطف


‏ ‏تعریف عواطف


‏معمولاً پاسخ مردم ‏به ‏این که عواطف چیست، این است که عواطف یعنی احساس محبت و علاقه و بروز آن احساس نسبت به شخص دیگر‏. ‏گاهی هم می شنویم که می گویند: فلانی آدم عاطفی است‏. ‏و منظورشان این است که فلانی آدم لطیف و حساس و پرمحبتی است‏. ‏درمجموع وقتی صحبت از عواطف می شود بلافاصله حالت احساسی خوشایندی از جنس عشق و محبت به ذهن متبادر می شود‏(احمدی، 1385).


‏معمولاً هیجان Emotion


‏ و عواطف نیز از نظر علوم رفتاری یکسان یا نزدیک به هم معنی شده‌‌ا‏ند. ‏هیجان، واکنش احساسی پیچیده‌ای است مرکب از یک عده تغییرات فیزیولوژیک که در تغییرات بدنی که مقدمه ی اعمال آشکارند، ظاهر می شود‏. ‏پس هیجان یاعاطفه نوعی واکنش است. یعنی نوعی رفتار و جنبه‌ی احساسی دارد یعنی ناشی از یک حس و ادراک آن است‏. ‏از آنجا که احساس در انسان‌ها دارای جنبه‌های خوشایند یا ناخوشایند است. پس عواطف و هیجان‌ها که رفتارهای ناشی از احساس‌های انسان است. خود دارای جنبه‌های خوشایند و ناخوشایند می باشد‏. ‏بنابراین تصور این‌که عواطف تنها دارای بار خوشایند است، درست نیست‏. ‏با چند مثال از هیجان‌ها و عواطف به اثر آن‌ها در زندگی می پردازیم‏. ‏حالت هایی مثل‏ غ‏م،‏ ‏شادی،‏ ‏خشم،‏ ‏عصبانیت،‏ ‏ترس،‏ ‏اضطراب،‏ ‏افسردگی همگی حالت های عاطفی یا هیجانی است که به نوعی عکس العمل رفتاری را نیز با خود دارد‏(ایمانی و مهترپور، 1390).


‏شیوه‌های بروز عواطف در افراد، گوناگون است و تحت تاثیر یادگیری و زمینه‌های زیستی و ارثی قرار می گیرد. اما آنچه قطعیت دارد این است که رفتارهای‌ عاطفی بیشتر متاثر از الگوهای محیطی است و چون این رفتارها جنبه‌ی یادگیری دارد، بنابراین می توان برنامه‌هایی برای آموزش ایجاد تعادل و هماهنگی در بروز عواطف در نظر گرفت و به این ترتیب بطور غیرمستقیم به کودکان کمک کرد تا عواطف خود را به نحو درست بروز دهند‏. ‏عده‌ای فکر می کنند که تسلط بر رفتار عاطفی یعنی کوشش برای سرپوش گذاشتن برآن و بروز ندادن آن‌ها؛ که این تصور نادرست است و باید به فکر ایجاد محیط‌هایی باشیم تا در آن فرزندان ما بطور غیرمستقیم و با یادگیری از الگوهای سالم در اطراف خود بتوانند عواطف خود را به درستی و به اندازه‌ی لازم نشان دهند


‏. ‏اصولاً نشان دادن عواطف چه عواطف خوشایند چه عواطف ناخوشایند برای سلامتی، بقا و ارتباط سالم بین انسان‌ها ضروری است‏(احمدی، 1385).


‏2-2-‏2-‏ ‏ويژگى هاى رشد عاطفى نوجوان


‏رشد عاطفى نوجوان ويژگى هاى خاصى دارد كه عبارتند از‏:


‏1- ‏هيجان و عواطف تند و شديد


‏2- ‏نوجوان از محرّك هاى هيجانى به سرعت متأثر مى شود كه دليل آن نامتعادل شدن ترشّحات غدد داخلى و تغيير گرايش او نسبت به محيط است كه از يك سو، نمى خواهدو نمى تواند واكنش هاى كودكى را از خود نشان دهد و از سوى ديگر، هنوز نمى تواند كاملاً با وضع موجود سازش يابد و واكنش مطلوب اطرافيان را نشان دهد. از اين رو، وقتى به رفتار او انتقاد مى شود سريع ناراحت و غمگين مى شود‏.


‏3- ‏گاهى در تعبير و بيان عواطف خويش دچار ترديد مى شود و حتى به دليل نگرانى از انتقاد و سرزنش مردم، آن ها را آشكار نمى كند. به اين دليل، در خود فرو مى رود، به توهّمات پناه مى برد، از مردم كناره مى گيرد و گاهى از ناسازگارى اميال با واقعيات نااميد مى شود.


‏4- ‏واكنش هاى هيجانى و عاطفى نوجوان ناپايدار است كه دليل اين ناپايدارى در دو چيز مى باشد: الف. تغيير در ترشحات غدد درون ريز كه موجب تحريك عاطفى بيش تر او مى شود‏. و ‏ب. تغييرات رشدى خاص دوران بلوغ و ترديدهاى اجتماعى كه تنش عاطفى نوجوان را افزايش مى دهد‏. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مباني نظري کنترل عواطف

خرید آنلاین