دانلود مقاله بافت اسکلرانشیم

دانلود مقاله بافت اسکلرانشیم

دانلود مقاله بافت اسکلرانشیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏بافت اسکلرانشیم


‏اسکلرانشیم بافتی است که یا‏خ‏ته هایی با جدار ثانوی ضخیم نشده چوبی یا غیر چوبی و عمل مهم آن ‏در نگهداری و استحکام گیاه می باشد. یاخته های اسکلرانشیم‏ بیشتر کیفیت الاستیکی (کشندگی و ارتجاع) دارند‏ تا کیفیت پلاستیکی (شکل پذیری) یاخته های اسکلرانشیمی در شکل ساختمان و منشأ متفاوتند معمولاً یاخته های اسکلرانشیمی با ضخیم شدن تدریجی غشای اسکلتی و تبدیل آن به مداد چر‏ب‏ی‏ (lignin‏)‏ به وجود می آید این عمل را ‏چربی شدن غشا یا لیگنی فیکاسیون‏( ligni Fication‏)‏ می نامند‏ یاخته های اسکلرانشیمی در آغاز زنده و به تدریج که ‏ اسکلر‏ید‏ و فیبری می شوند هسته خود را از دست می دهند و فضایی ‏درون یاخته به نام لومن با انشعابات کانالی ایجاد می شود‏ در این صورت پروتوپلاسم یاخته غیر زنده است‏ بافت اسکلرانشیم از نظر شکل و ساختار به دو نوع تقسیم می شود‏ : 1- فیبرها‏(Fibres‏)‏ 2- اسکلرید‏ ‏(sclereids‏)


‏فیبرها معمولاً ‏یاخته طویل و اسکلرید ها‏ معمولاً یاخته های کوتاهی و کم و بیش این دو یامتریک هستند ‏اسکلریدها معمولاً در سطوح جانبی ‏دارای منفذهای گردی هستند که منتهی به کانال هایی ‏در درون یاخته که منشعب نیز هستند ‏می شوند این ساختمان در نتیجه ضخیم شدن دیواره ثانوی یاخته به وج‏ود می آید.


2


‏از نظر منشأ:


‏یاخته های اسکلریدی ‏معمولاً منشأ‏ پارانشیمی دارند که جدار آنها به تدریج ضخیم می شود ولی یاخته های فیبری از تکامل یاخته های مری‏س‏تمی (‏مری‏س‏تم بنیادی)‏ نتیجه می شوند. شکل و طول یاخته های فیبری یاخته هایی هستند ‏باریک و کشیده (طویل)‏ که در دو طرف نوک تیز شده و مواقعی منشعب در یک انتها یا دو انتها ‏دیده می شود طول یاخته فیبری در گیاه شاهدانه‏ (Gannabis‏)‏ بین 5/0 ‏تا 5/5 سانتی متر است‏ و در کتان‏(Linum usifafissimum‏)‏ بین 9/6 - 8/0 سانتی متر ‏و درگیاهی با نام تجاری رامی‏(Ramie‏)‏ و نام علمی‏(boehmerianivea‏)‏ از خانواده ‏گزنه ها به 55 سانیت متر می رسد این اندازه یاخته های فیبری طویلترین یاخته ها در گیاهان عالی است‏(aldaba‏)‏ در 1927 با مسراسیون‏(maceration‏)‏ مخصوصی این یاخته ها را جدا و اندازه گیری کردن یاخته های فیبیر از تحول ‏و تکامل پروکامبیون، کامبیون و مرسیستم بنیادی (زمینه ای)‏ و حتی ممکن است از پرودرم نتیجه شود‏ در انواعی از شبه گندمیان‏(cyperaceae‏)‏ مواردی ‏در بسیاری از ‏دولپه‏ ها از پارانشیم نیز ممکن است‏ نتیجه شود مثلاً از پروتوفلئوم‏(protophloem‏)‏.


‏اقسام فیبرها‏:


‏یک تقسیم بندی دیگر فیبر در شکل یاخته های آن است‏ :


‏1- نوع اگزیلاری ‏(xylary‏)


‏2- نوع اکسترا اگزیلاری‏ (extraxylary‏) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بافت اسکلرانشیم

خرید آنلاین