دانلود مقاله آبیاری قطره ای

دانلود مقاله آبیاری قطره ای

دانلود مقاله آبیاری قطره ای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 42 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏آبیاری قطره ای


‏هدفهای رفتاری : در پایان این فصل ، فراگیر باید بتواند :


‏آبیاری قطره ای را تعریف کند .


‏انواع سیستم های آبیاری قطره ای را توضیح دهد .


‏ویژگیهای آبیاری قطره ای را بیان کند .


‏عوامل مؤثر در آبیاری قطره ای را نام ببرد .


‏محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای را بیان کند .


‏اجزا ی سیستم آبیاری قطره ای را توضیح دهد .


‏انواع گسیلنده ها را توضیح دهد .


‏نحوه اتصال گسیلنده ها به لولة جانبی را توضیح دهد.


‏انسداد گسیلنده ها را توضیح دهد .


‏شبکه لوله های توزیع آب را توضیح دهد .


‏نحوه اتصال لوله ها را انجام دهد .


‏تجهیزات ایستگاه کنترل را توضیح دهد.


‏شبکه آبیاری قطره ای را راه اندازی کند .


‏قطره چکانها را تمیز و تعویض کند .


‏سیستم آبیاری قطره ای را سرویس کند .


‏2


‏آبیاری قطره ای :


‏سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکة وسیعی از لوله های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می کند و طی آن ، آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام گسیلنده از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود . آبیاری قطره ای تجارتی از اواسط دهه 1960 و بعد از پیدایش و وفور شیلنگها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد .


‏انواع سیستم های آبیاری قطره ای


‏آبیاری قطره چکانی : پخش آهسته آب بر سطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از روزنه های ریز را آبیاری قطره چکانی می نامند .


‏آبیاری زیر بستری : در این سیستم جریان آب وجود ندارد ، بلکه یک فضای رطوبتی ملایم و نسبتاً یکنواخت بنام پیاز رطوبتی در اطراف ایجاد می شود .


‏لوله های فوق سوراخ دار نیستند بلکه اسفنجی هستند و فن آوری آن فوق به گونه ای است که با فشار خیلی کم ( 6/0 تا 8/0 بار ) آب را از دیواره لوله تراوش می کند و پس از ایجاد یک فضای رطوبتی با اطراف خود به تعادل میرسد و به میزانی که ریشه گیاه آب را می مکد لوله هم تراوش می کند و در این سیستم هیچگونه تبخیری هم وجود ندارد 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آبیاری قطره ای

خرید آنلاین