دانلود مقاله درسهاي آموخته از زلزله بم

دانلود مقاله درسهاي آموخته از زلزله بم

دانلود مقاله درسهاي آموخته از زلزله بم

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (درسهاي آموخته از زلزله بم) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 6 صفحه


قسمتی از متن :


 


LESSON LEARNED FROM BAM EARTHQUAKE


‏درسهاي آموخته از زلزله بم


‏آموخته ايم كه زلزله بم ضعف مديريت بحران داشتيم و انسجام لازم درون بخشي را نداشتيم.


‏آموختيم كه در زلزله بم گرفتار خودمحوري از سوي سازمانها و بخش هاي مختلف بوده‌ايم.


‏آموختيم كه وقت را در امر تصميم گيري براي آماده شدن در مديريت بحران همواره صرف ننموده ايم.


‏آموختيم كه سازمانهاي مختلف ما از بحرانهاي گذشته درس و تجربه لازم را نگرفته ايم.


‏آموختيم كه مردم با زلزله زده يا بحران زده ملاطفت نمائيم، راستگو باشيم، صداقت پيشه كنيم، صبوري و حسن خلق را بمعناي واقعي به مرحله عمل درآوريم، از خشونت بپرهيزيم، زودرنج نباشيم.


‏آموختيم كه ميزان نظام مراقبت بيماريها (Surveillance and control of piseases)‏ را بر اساس اصول اپيدميولوژيك (Epidemiologic)‏ شرايط بحران بمرحلة اجراء درآوريم و با اجراء اين نظام به دست نايافته هاي ارزشمندي دست يافته و به آن بباليم.


‏آموختيم كه مسائل و شرايط روحي بحران زده گان را بايستي با علم روان شناختي بطور دقيق مورد ارزيابي قرار دهيم و با اجراي طرح مداخلات اجتماعي و رواني (Psycho-Social)‏ اين واقعيت را به اثبات رسانديم.


‏آموختيم كه نظام اجرائي بر اصول صحيح مديريت بهداشت خانواده (Family Health Management)‏ در شرايط بحران بم از اهميت ويژه يا برخوردار است.


‏آموختيم كه نقش رابطين بهداشت در امر انتقال پيام بهداشتي به زلزله‌زدگان مهمترين عامل افزايش قدرت در پذيرندگي آنان است.


‏آموختيم كه در مديريت بهداشت و درمان‏ (Medical & Health Management)‏ بحران نقش ايجاد يك نظام فعال در سيستم بهداشت محيط (Environmental Health)‏ از مهمترين فعاليت ها است.


‏آموختيم كه زماني بخش بهداشت موفق است كه بازوي راست مسئولين خارج از بخش، تنها بهداشت محيط باشد.


‏آموختيم كه اگر مسئولين خارج از بخش بهداشت و درمان، بهنگام توجه لازم به پيامدها و اخطارهاي بهداشتي ننمايند، مشكلات بروز بيماريها در شهر چندين برابر خواهد شد.


‏آموختيم كه بزرگترين مشكل ما در آواربرداري و اسكان، عدم توجه به خواستهاي مردم است و مكنونات قلبي اهالي در اين بحران آنطور كه بايد حس نگرديده است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله درسهاي آموخته از زلزله بم

خرید آنلاین