دانلود مقاله در مورد كارها ي ساختماني

دانلود مقاله در مورد كارها ي ساختماني

دانلود مقاله در مورد كارها ي ساختماني

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (در مورد كارها ي ساختماني) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 17 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏يك رگي كردن ساختمان


‏بعد از پي سازي و ايزولاسيون در ساختمانهاي آجري معمولا روي پي را طبق نقشه يك رگ آجر ني چينند و باصطلاح ساختمان را يك رگي مي نمايند. در موقع يك رگي كردن ساختمان بايد دقت كافي بعمل آيد كه اندازه ها كاملاً مطابق نقشه باشد. بعد از يك رگي ن ساحتمان مجددا ابعاد اطاقها و راهروها و سرويسها را كنترل نموده و مخصوصاًاز گونيا بودن تمام قسمتها بوسيله چپ و راست گرفتن مطمئن مي شويم. در اين مرحله عرض ئيوارها بايد مطابق نقشه باشد. سپس اقدام به ديوارچيني مي نمايند.


‏لايه هاي مختلف ديوارچيني


‏آجرچيني به پهناي مختلف


‏ملات


‏ديوار


‏براي جداسازي قسمتهاي مختلف ساختمان بكار مي رود. به اين نوع ديوارها پارتيشن يا جداكننده مي گويند. تيغه ديواري است به پهناي 5 يا 10 يا 20 سانتيمتر. تيغه هاي بلند و طويل را نمي توان به پهناي 5 يا 10 سانتيمتر ساخت زيرا تيغه هاي 5 يا 10 سانتيمتري با ابعاد زياد ايستا نخواهد بود. ملات تيغه هاي 5 سانتيمتري معمولا گچ و خاك است.


2


‏عرض ديوار


‏عرض ديوار معمولا بستگي به ارتفاع آن و باري كه روي آن قرار مي گيرددارد و معمولا ديوارهاي ساختمانهاي دو تا سه طبقه را 35 سانتي متري و و سه تا چهار طبقه را 45 سانتي متري مي سازند و مي توان در يك ساختمان چهار طبقه عرض ديوار را در طبقه اول 45 سانتي متر و در سه طبقه بعد 35 سانتي متر ساخت. براي ساختمانهاي يك طبقه اگر از ملات ماسيه سيمان و يا سيمان آهك استفاده نمايند مي توان ديوارهاي حمال را 22 سانتيمتري هم بچينند.


‏ملات


‏ملات ماده چسبنده اي است كه بين دو قشر از مصالح ساختماني قرار گرفته و آن دو قشر را به خود مي چسباند. ملات يكي از مهمترين مصال مصرفي در ساختمان است كه در همه جاي ساختمان به شكلهاي مختلف مصرف مي شود.


‏خواص ملات


‏ملات بايد داراي قوت چسبندگي باشد.


‏از نظر تحمل بار قدرت بايد حداقل مساوي مصالحي باشد كه در بين آنها قرار مي گيرد. زيرا در غير اين صورت ارزش مقاومت مصالح مصرفي را پايين مي آورد.


‏ملات بايد به صورت ارزان و فراوان در دترس باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله در مورد كارها ي ساختماني

خرید آنلاین