دانلود مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی

دانلود مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی

دانلود مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی


پسوند : word (..doc) - صفحه : 60


بخشی از فایل :


 


2


‏اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD and T‏ )


Geometric dimensioning and to lerancing


‏تلرانس گذاری بصورت مثبت و منفی ( اندازه اسمی + حد بالا و پایین ) نمی تواند به طور کامل تمام جزئیات ساخت یک قطعه را در نقشه نشان می دهد و در بسیاری موارد سازنده را دچار ابهام می کند . مثال زیر این ن‏ک‏ته را روشن می نماید .


‏همانطور که در شکل دیده می شود برای تعیین موقعیت سوراخ باید مرکز آن نسبت به یک موقعیت معین مثلاً گوشه قطعه کار مشخص شود . فاصله مرکز از گوشه در راستای x‏ و y‏ برابر دو mm‏ است . اما طبیعی است که این اعداد خود دارای تلرانسی هستند و نمی توانند ‏اعداد و mm‏ منظور گردند . لذا تلرانس آنها بصورت مثبت و منفی 005/0 mm‏ تعیین ‏شده است به این مفهوم که عدد mm‏ 2 می تواند بین 995/1 الی 005/2 mm‏ باشد بدین ترتیب مراکز سوراخ در یک محدوده مربعی شکل با ابعاد 010/0 در 010/0 mm ‏ جای ‏می گیرد. به عبارت دیگر مرکز سوراخ دریلر بخشی از این مربع که قرار می گیرد ظاهرا قابل قبول‏ است که البته این مشابه شبهه برانگیز است. نکته جالب‏ ‏تر اینکه دیگر ‏اگر مرکز سوراخ روی محیط مربع قرار گیرد نیز ظاهرا باید مورد قبول باشد چنانچه این شرط را بپذیریم پس مرکز سوراخ می تواند روی گوشه های مربع نیز باشد که در این صورت فاصله آن از مرکز واقعی واصلی برابر


2


‏ ‏یعنی 007/0 mm‏ است که خارج از حد بالا و پایین ت‏ل‏رانس تعیین شده است. (005/0 )‏ کاملا واضح است که این نوع تلرانس است کافی ندارد و می تواند باعث سوالات زیادی شود؟


‏-آیا مرکز سوراخ می تواند در هر جایی در موقع تلرانسی قرار گیرد؟‏


‏-‏ ‏آیا مرکز سوراخ می تواند در روی محیط مربع تلرانسی نیز باشد؟


‏-‏ ‏آیا مرکز سوراخ می تواند در روی گوشه های مربع تلرانسی باشد؟


‏فرض کنید به جای آنکه از یک مربع برای تعیین محدوده تلرانسی استفاده نماییم ‏از یک دایره برای این کار بهره ببریم. مثلا به نحوی روی مته مشخص نماییم که مرکز سوراخ می تواند هر جایی درون دایره ای به شعاع ‏005/0 اینچ باشد (طول مرکز اصلی سوراخ) بدین ترتیب چون دایره دارای ویژگی همان بودن تمام نقاط روی محیط آن ‏است مشکل مربع و گوشه های آن حل خواهد شد. پس باید علاوه بر تلرانس های مثبت و منفی دوکار دیگر جهت تکمیل و روشن کردن موقعیت سوراخ انجام دهیم: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی

خرید آنلاین