دانلود مقاله اجراي آسفالت گرم

دانلود مقاله اجراي آسفالت گرم

دانلود مقاله اجراي آسفالت گرم

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اجراي آسفالت گرم) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 40 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏44


‏1


‏اجراي آسفالت گرم


‏مقدمه


‏قبل از حمل و پخش مخلوطي آسفالتي سطح راه بايد در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روي قشر اساسي و يا زيراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستي و بلندي (ناهمواري) برطرف و سطح راه كاملا مسطح گردد و سپس توسط هواي فشرده و يا غيره كليه خاك و خاشاك از سطح راه حذف و سپس پريمكت شود.


‏پريمكت


‏- پريمكت Primcoat‏ عبارت است از پخش يك قشر قير با ويسكوزيته كم از نوع MC‏ يا SC‏ بر روي قشر اساس كه به منظورهاي نفوذ در خلل و فرج اندود كردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار 1 تا 2 كيلوگرم در متر مربع دستگاه قيرپاش انجام مي شود.


‏عمليات پريمكت 24 ساعت قبل از اجراي آسفالت انجام مي شود و لازم است دستگاه به طور كاملاً يكنواخت و با درجه حرارت معين در سطح راه پخش نمايد.


‏حداقل مصرف قير مناسب براي سطح شني راه كه خلل و فرج آن كم باشد برابر 8/0 كيلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ 2 كيلوگرم متر مربع مي باشد.


‏44


‏2


‏استفاده از انواع قير پريمكت در سطح اساس بستگي به درجه حرارت هوادارد به طوري كه در هواي سرد قير RC- 70‏ و در هواي معتدل قير MC-70‏ و براي هواي گرم قير از نوع SC- 70‏ استفاده مي شود.


‏متوسط مصرف قير پريمكت 2/1 كيلوگرم در متر مربع مي باشد و حداقل درجه حرارت قير پريمكت 70 درجه سانتيگراد براي قير RC‏ و براي قير SC‏ برابر 110 درجه سانتيگراد خواهد بود.


‏حداقل درجه حرارت هوا جهت اجراي پريمكت بايد بيش از 10 درجه سانتيگراد باشد و ضمناً در هواي مه آلود، مرطوب و باراني اجراي آن مجاز نمي باشد.


‏در صورت نياز به اجراي آسفالت تازه بر روي آسفالت قديمي لازم است كه قبل از اجرا سطح راه توسط جاروي مكانيكي و يا هواي فشرده كاملا تميز و عاري از گرد و غبار شده و سپس به منظور ايجاد چسبندگي بين لايه هاي آسفالت قديم و جديد يك قشر تك كت Tack Coat‏ بر روي آسفالت كهنه پخش شود.


‏تك كت


‏تك كت Tack coat‏ پخش يك لايه بسيار نازك امولسيون قير رقيق شده و يا قير مخلوط RCO‏ مي باشد كه به مقدار 3/0 الي 6/0 كيلوگرم در متر مربع بر روي قشر آسفالت قديمي پخش مي گردد. ضروري است كه هنگام اجراي تك كت سطح راه خشك و تميز بوده و هوا نيز مه آلود و باراني نباشد.



 


 




 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 





دسته:

دانلود مقاله اجراي آسفالت گرم

خرید آنلاین