دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

احداث باغ در اراضي شيبدار - word (..doc) - فایل وورد - عمران -


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


35 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏بسم الله الرحمن الرحيم


‏دانشگاه تهران


‏مجتمع آموزشي عالي ابوريحان


‏گروه مهندسي توليدات گياهي


‏موضوع: احداث باغ در اراضي شيبدار


‏استاد راهنما: كورش وحدتي


‏جواد قرباني 730382187


‏بهار 83


‏فهرست


‏عنوان


‏صفحه


‏مقدمه


‏فرسايش خاك


‏نقش هوموس و پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش خاك در اراضي شيبدار


‏سكوبندي


‏تراس هاي آبراهه اي


‏انواع تراسهاي آبراهه اي


‏تراسهاي آبراهه هاي با نيمرخ V‏ شكل


‏تراسهاي آبراهه اي با نيمرخ نرمال


‏روش ساختن تراسهاي آبراهه اي


‏چگونگي پياده كردن طرح تراسهاي آبراهه اي


‏روش نگهداري و مراقبت از تراسها


‏تراسهاي سكويي يا پله اي


‏تراسهاي سكويي قائم


‏تراسهاي سكويي مايل


‏روش تثبيت شيبهايي كه در آنها لغزش زمين وجود دارد


‏چپربندي براي تثبيت شيبها


‏استفاده از قلمه براي تثبيت شيبها


‏آبياري باراني سيستم قابل حمل با دست


‏سيستم شيلنگ كشي


‏سيستم ثابت دائمي


‏روش آبياري بابلر 


دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار ,احداث باغ در اراضي شيبدار,دانلود دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار ,احداث,باغ,در,اراضي,شيبدار


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

خرید آنلاین