دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران) را ویرایش کنید.


تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران - word (..doc) - دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران ,تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران,دانلود دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران ,تاثير,استان,خوزستان,بر,اقتصاد,كشور,ايران


فایل : filetypetxt


33 صفحه


متن نمونه :


 


‏دانشگاه افسري امام علي (ع)


‏دانشكده ي فني و مهندسي


‏موضوع تحقيق :


‏( تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران‏)


‏نام استاد:


‏سرهنگ خورشيدي


‏نام درس ‏:


‏روش تحقيق در علوم انساني


‏نام دانشجو:


‏دانشجوي سال سوم حامد زارعي


‏نام دانشپايه :15‏موضوع تحقيق


‏در تاثير استان خوزشتان در تامين نيازهاي اقتصادي كشور


‏بيان مساله


‏استان خوزستان يكي از مهم ترين استان هاي كشور به شمار مي رود مساحتي بالغ بر 64664 كيلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربي به استان ايلام و از طرف شرق و جنوب شرقي به استان هاي چهار محال بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و از سمت جنوب به خليج فارس و از غرب به كشور عراق محدود مي گردد.


‏خوزستان اين سرزمين حاصلخيز ، صاف و هواي به علت وجود منابع عظيم بويژه ‏نفت در جنوب شرق ان نيز به علت دارا بودن منبع سطحي مرغوب و وجود بنادر مهم دريايي كشور در ان از موقعيت خاصي برخوردار است . ‏ ‏- جغرافياي اقتصادي و سياسي ايران ، مشيري ، سيد رحيم و عزتي ، عزت الله چاپ اول ، دانشكده افسري ، تهران 1361‏و از دير باز هميشه به عنوان يكي از مناطق آسيب پذير سرزمين پهناور و كهنسال كشور ايران محسوب مي شده است اين منطقه حدود‏ ‏ 630 ‏ كيلومتر مرز مشترك ‏خ‏شكي و درياي دارد كه از اين مقدار 210 كيلومتر آن مرز دريايي و بقيه مرز مشترك خشكي با دولت عراق است . دسته:

دانلود مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

خرید آنلاین