دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان - word (..docx) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..docx)


12 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


1


‏بررسی ‏تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان


‏چکیده : ‏هدف ‏تحقیق‏ حاضر، بررسی ‏تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان‏ ‏می باشد برای تبیین مساله و تعیین چارچوب نظری از دیدگاه های جامعه شناسی مربوط به تاثیر رسانه ها بر هویت استفاده و ‏فرضیات از آن استخراج شد‏ ‏.‏ ‏نتایج تحقیق نشان می‏¬‏دهد‏ ‏که‏ ‏بین‏ ‏همه‏ ‏متغیرهای‏ ‏مستقل‏ ‏تحقیق‏ ‏با‏ متغیر وابسته ارتباط معناداری دارند. ‏نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که تنها سه متغیر پایگاه اجتماعی ‏–‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏علاقه‏ ‏مندی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏نوع‏ برنامه های ماهواره ای و میزان استفاده از ماهواره معنادار بوده اند‏ .‏ 


‏فصل اول :کلیات پژوهش


‏1-1 مقدمه :


‏با توجه به روند رو به رشد‏ ‏ ‏تکنولوژی‏ ‏های‏ ‏پیشرفته‏ ‏ارتباطی‏ ‏و‏ در دسترس بودن کانالهای ماهوارهای در بیشتر گوشه و کنار جهان این سوال را مطرح میکند که این رسانه چقدر می تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر مخاطبان خود بگذارد


‏با توجه به رشد وتکامل در دوران نوجوانی و مستعد بودن نوجوان برای الگو پذیری و شکل گرفتن شخصیت اجتماعی آنها ،کسانی که دسترسی به کانالهای ماهواری دارند ‏   ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏هجمه‏ ‏فرهنگی‏ ‏ ‏کانالهای‏ ‏ماهواری‏ ‏،‏ ‏چه‏ ‏تاثیراتی‏ ‏برروند‏ ‏تحصیلی‏ ‏ ‏این‏ ‏نو‏ ‏جوانان‏ ‏دارد


‏مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو مطرح شد. يعني پخش مستقيم ماهواره هنگامي مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژي آنچنان پيشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بين الملل و استاد دانشگاه هدف اوليه استفاده از ماهواره در دهه 60 بيشتر براي توسعه آموزش از جمله مبارزه با بي سوادي بود، بخصوص در جوامعي مثل: استراليا، روسيه و هند که قلمرو گسترده اي داشتند روستاهاي دور دست نمي توانستند از امکان آموزشي و تحصيل برخوردار باشند (هاشمی 1381)


‏نوجواني يک پديده اجتماعي است که شامل يک دوره طولاني گذرا از مرحله کودکي به مرحله بزرگسالي است و آن از جامعه اي به جامعه ديگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغيير مي کند. در تاريخ بشر زماني


2


‏بوده که نوجواني اصلا وجود نداشته است. يعني انتقال از مرحله کودکي به مرحله بزرگسالي، درست مثل انتقال از يک روز به روز ديگر به همراه برگزاري مراسم خاصي تحقق پيدا کرده است(جمالفر1378)


‏2-1 بیان مسئله :


‏با توجه به فرهنگ های جوامع مختلف و تضاد هنجارهای اخلاقی و عقاید که در جهان مواجه هستیم و کانالهای ماهواره ای موثر غالبا در اختیار کشورهای قدرتمند می باشد و امکان در دسترس بودن این کانالها برای نوجوانان ، لذا در پژوهش به دلیل وجود مسئله مواجه شدن نوجوانان با فرهنگ های گوناگون و اختلاف آن با معیارهای اجتماعی و فرهنگی کشورمان وبرنامه ریزی صاحبان این رسانه برای رسیدن به اهداف خود و استعمار گری جدید تلاش می شود تا رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و میزان تاثیر این برنامه ها بر افت تحصیلی با توجه به اهمیت تحصیل در فرهنگ ایرانی اسلامی بررسی شود


‏3-1 اهمیت پژوهش :


‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اهمیت‏ ‏تربیت‏ ‏نوجوانان‏ ‏برای‏ ‏والدین‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏کشور‏ ‏مان‏ ‏وتوجه‏ ‏به‏ ‏اینکه‏ ‏نو‏ ‏جوانان‏ ‏ ‏امروز‏ ‏آینده‏ ‏کشور‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏سازند‏ ‏ ‏تاثیر‏ ‏تماشای‏ ‏برنامه‏ ‏های‏ ‏ماهواری‏ ‏بر‏ ‏پرسه‏ ‏تحصیلی‏ ‏ ‏آنها‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏فرهنگ‏ ‏ا‏یرانی ،اسلامی‏ ‏ ‏چقدر‏ ‏میتواند‏ ‏مثبت‏ ‏باشد‏ ‏یا‏ ‏منفی


‏در این تحقیق سعی می شود که تاثیر این رسانه ‏ ‏بر‏ ‏افت‏ ‏تحصیلی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏شهرستان‏ ‏آبدانان‏ ‏که‏ ‏زمانی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏این‏ ‏منطقه‏ ‏جز‏ ‏نفرات‏ ‏برتر‏ ‏آزمون‏ ‏های‏ ‏علمی‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏بود‏ ‏ه‏ ‏اند‏ ‏بررسی‏ ‏شود


‏ 


‏4-1 ضرورت پژوهش :


‏ماهواره به خودی خود اگر سواد رسانه ای افراد در حدی باشد که استفاده صحیح از آن را بدانند کمترین ضرر را به دنبال خواهد داشت اما با توجه به سن نوجوانی وتغییر،تحول جسمی ، روحی در این دوره، این رسانه می تواند با این تغییر و تحول همراه شده و نوجوانان را به سمت وسوی که جز اهداف این کانالها است سوق دهدو نوجوانان را به بی خیالی ، بی حوصلگی ، تحریک غرایز جنسی ، احساس پوچی....وادرا نماید پس ابتدا میزان تاثیر را باید اندازه گیری کرده و راهکار مناسب را ارائه کرد 


دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان ,بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان,دانلود دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان ,بررسی,تاثیر,ماهواره,بر,افت,تحصیلی,دانش,آموزان


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بررسی تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان

خرید آنلاین