دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري

دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري

دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري

فقر وتوسعه شهري - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


41 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌‏


‏خبرگزاري فارس:نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت ‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي‌ شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌


‏فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌‏


‏خبرگزاري فارس:نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت ‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي‌ شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌ 


دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري ,فقر وتوسعه شهري,دانلود دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري ,فقر,وتوسعه,شهري


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فقر وتوسعه شهري

خرید آنلاین