دانلود مقاله شیوه برنامه زندگی

دانلود مقاله شیوه برنامه زندگی

دانلود مقاله شیوه برنامه زندگی

شیوه برنامه زندگی - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 6


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏دوستي با مردم دانا نكوست


‏ دشمن دانا به ز نادان دوست ‏


‏شيوه هاي موفق مقابله با مشكلات زندگي چيست؟


‏ هر فرد يك طوري بايد با مشكلات خود كنار بيايد يعني از يك طرف با آن هماهنگي داشته باشد يعني با مرور زمان و بدون فشار بر مغز و زندگي خود آن را حل كند. مثلاٌ بعضي افراد ممكن است مسيري ديگر را براي حل اين مشكلات انتخاب كنند و به طور منطقي و واقعي به مشكلات مي نگرد تا ريشه هاي اصلي و مهم را پيدا كنند. فرد به تحليل و بررسي نقش خود در اين رخ دادها و رفتار مناسبي در قبال آنها مي پردازد و مسئوليت خود را در انها و در بوجود آمدن آنها مي پذيرد.


‏شخصي كه براي خود ارزش قائل است و در رويارويي با مشكلات احساس مسئوليت مي كند و نمي گويد كه اين موضوع زندگي و آينده مرا خراب و تباه كرده است.


‏بلكه او به خود مي گويد اگر من اين كار را نمي كردم اين مشكل بوجود نمي آمد يعني اين مسئوليت را مي پذيرد و از احساسات و هيجانات خود آگاه مي شود.‏پذيرفتن مسئوليت يك قدم حياتي:


‏ كسي كه با احساس ‏«ارزش نداشتن»‏ بزرگ شده باشد . در واقع به نوعي زندگي عادت كرده است كه تغيير آن برايش سخت و دلهره آور است. او. به نوعي رفتار غلط فقط عادت كرده است اما براي كنار گذاشتن و تغيير اين عادت شهامت لازم را در خود نمي بيند.


‏بسياري از ما مي دانيم كه روش زندگي مان درست نيست. مي دانيم كه بايد تغييري در اوضاع ايجاد كنيم تا احساس بهتري از زندگي داشته باشيم اما به رغم اين آگاهي شهامت ايجاد اين تغيير را نداريم. مانع اصلي در اينجا ‏«ترس»‏ است. ترس از گام برداشتن در يك مسير ناشناخته. ترس از نگاه مردم. ترس از نداشتن و نتوانستن. ترس از شكست مبالغه كردن يا دست كم شمردن. به سرزنش هاي ديگران و بسياري از موارد ديگر.


‏«شخص ممكن است بك عمر به خاطر اين ترس ها از هر گونه تغيير تحول مثبت در زندگي دوري كند»


‏پس كنترل زندگي خود را خودمان به عهده بگيريم يعني هيچ كس ما را نمي تواند از اين مسئوليت ها خلاص كند و كارهاي ما را انجام دهد پس هر كدام از ما مسئول زندگي و آينده خود هستيم.


‏آگاهي به مسائل:


‏ بسياري از جوانان از تنهايي رنج مي برند .مضطرب و نگرانند. احساس عدم درك از سوي ديگران مي كنند. خود را حقير و بي ارزش مي دانند. در برقراري ارتباط با ديگران دچار وحشت مي شوند. بدون آنكه به دلايل واقعي اين‏ ‏احساس پي ببرند بسياري به رغم جواني. مأيوس. خسته. كسل و بي علاقه به همه چيز هستند. آنها نيز فكر مي كنند ديگران قادر به درك آنها نيستند. به همين دليل به نفرت و كينه شان افزوده مي شود. آنها فقط مي دانند كه بايد در موقعيت و شرايط بهتري قرار مي گرفتند اما هيچ گونه تلاشي براي رسيدن به اين موقعيت بهتر از خود نشان نمي دهند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله شیوه برنامه زندگی

خرید آنلاین