دانلود مقاله سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

دانلود مقاله سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

دانلود مقاله سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر   13 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 12 صفحه


قسمتی از متن :


 


2


‏سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 ‏سپتامبر


‏عده اي عقيده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل ‏سابق نيست. در واقع بايد سياست جهاني دگرگون و با مفهومي نو همراه با تلاشهاي جديد ‏و منطبق با توقعات کنوني دنيا ارائه گردد.


‏هدف از اين اظهار نظر کوتاه ارائه‏ي ‏خطوط اصلي و دگرگوني سياست قبلي و پيشنهادات جديد سياسي است که منطبق با توقعات ‏بوجود آمده بعد از چالش هاي ناشي از پيامد هاي واقعه ي 11 سپتامبر 2001 ميلادي است. ‏طرح اوليه ي کارهاي انجام شده اصولي را که باعث ايجاد تلاش هاي جديد خواهد شد مشخص ‏کرده و مقاله با ياد آوري مختصري مربوط به تحليل سياست جهاني خاتمه خواهد يافت.


‏مفهوم کلي سياست جديد


‏حدود چهل سال بعد از جنگ دوم ‏جهاني سياست بين المللي مبتني بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسيم ‏شده بود . اين دوگانگي و اين دو قطب بودن سياسي فرصت بر رسي موقعيت مناقشات دو ‏جانبه را بگونه اي بوجود مي‏آورد که هر دسته و گروه جهاني در يکي از دو قطب جاي ‏ميگرفت.


‏اگر گروهها و يا کشورهائي سعي ميکردند قدرت سومي خارج از دو بلوک بوجود ‏بياورند به اتهام اينکه براي يکي از گروههاي ابر قدرت کار ميکنند و يا اينکه متهم ‏به کمونيست بودن و يا طرف داري از کاپيتاليسم مي شدند و بالا خره جذب يکي از دو ابر


3


‏قدرت مي گرديدند که بيشترين گرايش بسوي گروههاي چپ بود .


‏بنابراين سياسي ‏بودن مستلزم تجزيه و تحليل مسائل روز مره زندگي مردم بعنوان علائم نشان دهنده ي يک ‏منطق و يا يک استراتژي عقلاني بود که حتي با تخرتب کردن مسائل اقتصادي ايدئو لوژيکي ‏و در صورت لزوم نظامي منجر به غلبه بر حريف مقابل ميشد. در واقع زمينه ي برتر بر ‏نامه ريزي هاي عقلاني با يک واقعيت عيني و مردمي بود که در آن محاسبه استراتژيک ‏منبع رهنمود ها ميشد. دنيا ئي که کاملا بطرف سکولاريسم پيش ميرفت و دين و احساسات، ‏حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصي و فردي بود.


‏عقيده ي عمومي ‏بر اين بودکه نه چندان دور مفهوم دنياي سکولار گسترش وبر تفکرات قومي و سياسي ‏ساکنين کره ي زمين فائق گردد. سقوط رژيم شاه در ايران و انقلاب اسلامي سال 1979 ‏تمام تفکرات و بر نامه ريزي هاي قبلي را مورد بحث قرار داد ولي بزودي افکار عمومي ‏متوجه مفهوم قديم سياسي در باره ي يک نوع بحث فلسفي ممکن بر مبناي عقل گرديد و از ‏ماورالطبيعه و دين هم کمک نگرفت.


‏عقيده‏ي عمومي بعد از حل دوگانگي ‏ايدئولوژيکي بين دو ابر قدرت بر اين بود که صلح بر روي کره ي زمين سايه افکنده و ‏دنيا بنا بعقيده ي مارشال مک لوهان بصورت " دهکده ي جهاني " در آمده که در آن ‏هماهنگي و تفاهم بين انسانها بوجود خواهد آمد. ولي سقوط ديوار برلن در سال 1989، ‏اعلام فسخ پيمان ورشو و کمي بعد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي غير منتظره بود و بقول 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

خرید آنلاین