دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص

دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص

دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (دگرگونی اجتماعی 20 ص) را ویرایش کنید.


دگرگونی اجتماعی 20 ص - word (..doc) - دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص ,دگرگونی اجتماعی 20 ص,دانلود دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص ,دگرگونی,اجتماعی,20,ص


فایل : filetypetxt


20 صفحه


متن نمونه :


 


‏2


‏ ‏ ‏دگرگونی اجتماعی


‏     ‏ دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين باره اظهار نظر كرده و علل و عوامل آن را با توجه به ديدگاه خود شرح و بسط داده‏‌‏اند.


در اين پژوهش با استفاده از سخنان بزرگاني همانند استاد مطهري، (به عنوان عالمي روشن انديش كه نسبت به جايگاه مسأله واقف بوده است) به بحث وبررسي درباره اين موضوع خواهيم پرداخت و نيز نظريه‏‌‏هايي را كه در اين باره مطرح شده است نقد و ارزيابي مي‏‌‏كنيم. در پايان نظر خود را طرح كرده و به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.


اين كه چه علل و عواملي باعث دگرگوني‏‌‏هاي اجتماعي است، سؤال اصلي و محوري اين نوشتار را تشكيل مي‏‌‏دهد و با توجه به بضاعت علمي و منابع موجود به آن پاسخ داده خواهد شد.


فرضيه‏‌‏اي كه در صدد بررسي آن هستيم اين است كه محتواي باطني انسان (انديشه، عقيده و ايدئولوژي) بويژه فطرت كمال جويي و تجدد خواهي انسان علت اكثر دگرگوني‏‌‏هاي اجتماعي است. اين فرضيه با توجه به اين اصل بررسي مي‏‌‏شود كه فرد و جامعه هر دو اصيل‏‌‏اند. و به تعبيري ديگر اين انسان است كه اصالت دارد، به عنوان يك موجود با شعور، آگاه، دين‏‌‏خواه و عقل‏‌‏گرا با فطرتي كه طالب كمال و تعالي است.


‏مفاهيم اصلي و كليدي


‏انتظار: در لغت يعني چشم به راه داشتن، چشم داشتن، انتظار داشتن (1) و در اصطلاح، ديده دوختن به راه تحقق امري است كه منتظر را به حالت انتظار واداشته است و هرچه آن امر در نظر او مهم


‏2


‏ ‏ ‏دگرگونی اجتماعی


‏     ‏ دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين باره اظهار نظر كرده و علل و عوامل آن را با توجه به ديدگاه خود شرح و بسط داده‏‌‏اند.


در اين پژوهش با استفاده از سخنان بزرگاني همانند استاد مطهري، (به عنوان عالمي روشن انديش كه نسبت به جايگاه مسأله واقف بوده است) به بحث وبررسي درباره اين موضوع خواهيم پرداخت و نيز نظريه‏‌‏هايي را كه در اين باره مطرح شده است نقد و ارزيابي مي‏‌‏كنيم. در پايان نظر خود را طرح كرده و به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.


اين كه چه علل و عواملي باعث دگرگوني‏‌‏هاي اجتماعي است، سؤال اصلي و محوري اين نوشتار را تشكيل مي‏‌‏دهد و با توجه به بضاعت علمي و منابع موجود به آن پاسخ داده خواهد شد.


فرضيه‏‌‏اي كه در صدد بررسي آن هستيم اين است كه محتواي باطني انسان (انديشه، عقيده و ايدئولوژي) بويژه فطرت كمال جويي و تجدد خواهي انسان علت اكثر دگرگوني‏‌‏هاي اجتماعي است. اين فرضيه با توجه به اين اصل بررسي مي‏‌‏شود كه فرد و جامعه هر دو اصيل‏‌‏اند. و به تعبيري ديگر اين انسان است كه اصالت دارد، به عنوان يك موجود با شعور، آگاه، دين‏‌‏خواه و عقل‏‌‏گرا با فطرتي كه طالب كمال و تعالي است.


‏مفاهيم اصلي و كليدي


‏انتظار: در لغت يعني چشم به راه داشتن، چشم داشتن، انتظار داشتن (1) و در اصطلاح، ديده دوختن به راه تحقق امري است كه منتظر را به حالت انتظار واداشته است و هرچه آن امر در نظر او مهم 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی 20 ص

خرید آنلاین