دانلود مقاله درباره اعتصاب

دانلود مقاله درباره اعتصاب

دانلود مقاله درباره اعتصاب

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (درباره اعتصاب) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 16 صفحه


قسمتی از متن :


 


2


‏درباره اعتصاب


‏در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار ‏اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و ‏چه از گزارشات ديگران، و يا روزنامه‌ها، بخاطر بياورد فورا متوجه ميشود ‏که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده ميشود اعتصاب ‏اتفاق ميافتد و بسط مييابد. بندرت ممکن است که حتی يک کارخانه بزرگ از ‏ميان کارخانه‌هايی که صدها (و در برخی موارد هزارها) کارگر دارند پيدا ‏کرد که در آن اعتصاب اتفاق نيفتاده باشد. زمانی که تعداد کارخانه‌های ‏بزرگ در روسيه معدود بودند تعداد اعتصابها هم کم بود. ولی از زمانی که ‏کارخانه‌های بزرگ چه در محلات صنعتی قديم و چه در شهرها و دهات جديد ‏شروع به زياد شدن کردند، تعداد اعتصابها هم زيادتر شده است.


‏به چه دليلی توليد کارخانه‌های عمده هميشه منجر به اعتصاب ميشود؟ به ‏اين دليل که سرمايه‌داری ناچار بايد به مبارزه کارگران بر عليه ‏کارفرمايان منجر شود و وقتی توليد به صورت عمده است اين مبارزه ناچار ‏صورت اعتصاب بخود ميگيرد. اين را توضيح ميدهيم.


‏سرمايه‌داری نام آن نظامی است که در آن زمين، کارخانه‌ها، وسائل و ‏غيره... متعلق به تعداد کمی از ملاکين و سرمايه‌داران است، در حالی که


2


‏توده مردم يا اصلا از هستی ساقط هستند يا مايملک بسيار کمی دارند و ‏مجورند خود را به صورت کارگر کرايه بدهند.


‏صاحبان زمينها و کارخانه‌ها کارگران را کرايه ميکنند و آنها را به ‏ساختن اجناس مختلف، از چه نوع فرقی نميکند، واميدارند؛ اجناسی که بعدا ‏در بازار به فروش ميرسانند. به علاوه مزدی که صاحبان کارخانه‌ها به ‏کارگران ميدهند آنقدری است که فقط برای ادامه يک زندگی بخور و نمير ‏برای خودشان و خانواده‌شان کفايت ميکند در صورتی که آنچه کارگران مازاد ‏بر اين مقدار توليد ميکنند، به صورت سود، به جيب کارخانه‌دار سرازير ‏ميشود. بنابراين، تحت نظام سرمايه‌داری، توده مردم کارگران مزدور ‏ديگران هستند، آنها برای خودشان کار نميکنند بلکه بخاطر دستمزد، برای ‏کارفرمايان کار ميکنند. قرين به عقل است که کارفرمايان هميشه کوشش در ‏کم کردن دستمزد دارند؛ هر چه به کارگران کمتر بدهند سود خودشان بيشتر ‏است. کارگران سعی ميکنند که بيشترين دستمزد ممکن را بدست بياورند تا ‏بتوانند برای خانواده‌شان غذای کافی و سالم تهيه کنند، در خانه‌های خوب ‏زندگی کنند، و مانند بقيه مردم لباس بپوشند نه بسان گدايان. بنابراين ‏دائما دعوائی بين کارگران و کارفرمايان بر سر دستمزد جريان دارد. ‏کارفرما آزاد است و کارگری را که بنظرش مناسبتر بيايد اجير ميکند و بنا ‏بر اين دنبال ارزانترين کارگر ميرود. کارگر هم در انتخاب کارفرمای خودش 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله درباره اعتصاب

خرید آنلاین