دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص

دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص

دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص

جامعه شناسی شهری 10ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


9 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


1


‏جامعه شناسی شهری


‏برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه ‏جامعه ‏شناسی ‏شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک ‏واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه شناسی شهری ، کلیه ‏مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین را دربر خواهد گرفت. یکی از واقعتهای اساسی ، رابطه ‏از تحت جامعه با سایر واقعیتهای اجتماعی است، مانند رابطه تراکم جمعیت و سازمانها و ‏شیوه تفکر و زندگی اجتماعی.


‏نگاه اجمالی


‏بدون اینکه بخواهیم کلیه جنبه‌های جامعه شناسی شهری را مورد ‏بحث و بررسی قرار دهیم، منظور این است که اهمیت و ماهیت ملاحظات جامعه شناسی بر ‏مسائل شهری روشن شود و برخی اطلاعات مربوط به اجتماع شهرها که اختصاصا معنای خاصی ‏در بر دارد و نیز روشهای بررسی مسائل شهری را مورد مطالعه قرار گیرد. در عمل ، ‏امروز شهرسازان ، معماران و مهندسان تاسیسات شهری بیش از پیش به میزان قابل توجهی ‏از ره آورد جامعه شناسی شهری استفاده می‌کنند و مفهوم ‏شهر سازی


3


‏و شهرنشینی را منحصر به جنبه ‏معماری آن نمی‌دانند.


‏بنابراین لازم است زبان مشترکی نیز آنها را به یکدیگر ‏پیوند دهد تا به درستی نظرات یکدیگر را درک کنند و در بهبود زندگی اجتماع شهرنشینی ‏از آن استفاده کنند. اما برای اینکه به درستی بدانیم جامعه شناسی شهری چیست و مشتمل ‏بر چه مباحثی است بهتر است قبلا به عنوان یاد آوری جامعه شناسی را بطور کلی تعریف ‏بکنیم. پس جامعه شناسی ، مطالعه علمی واقعیتهای اجتماعی است که از سه جنبه ریخت ‏شناسی ساختاری و فرهنگی و روانی مورد بحث و مطالعه قرار گیرد.


‏اختصاصات شهر


‏اگر از جنبه مادی و خارجی را مورد نظر قرار دهیم، شهر بدوا ‏انبوهی از افراد انسانی و فضایی را که در آن سکونت گزیده‌اند شامل می‌شود. در اینجا ‏نظم جاری مربوط به مسائل زیر در خور توجه است. ‏جمعیت شهری ‏(‏از نظر تعداد ، تراکم ، ترکیب و ‏ساختمان و تحول) ، طرز پراکندگی و قرار گرفتن جمعیت در فضای شهر اصول تمایز بین ‏قسمتهای مختلف فضای شهر و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی افراد و گروههایی که در آن 


دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص ,جامعه شناسی شهری 10ص,دانلود دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص ,جامعه,شناسی,شهری,10ص


 دسته:

دانلود مقاله جامعه شناسی شهری 10ص

خرید آنلاین