دانلود مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دانلود مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دانلود مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (بررسي الگوي سني ازدواج در ايران) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 34 صفحه


قسمتی از متن :


 


34


‏بسم للله الرحمن الرحيم


‏بررسي الگوي سني ازدواج در ايران


‏نگارش :


‏دكتر سيد حسين واثق


‏تابستان 1380


‏بازنگري ‏آذر‏ 1382


2


‏ ‏به نام خدا


‏بررسي الگوي سني ازدواج در ايران


‏بيان مسئله:


‏كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد‏.‏ جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني ‏10‏0 سال قبل اكنون به ‏نزديك به 7 ‏برابر رسيده است ‏ - ‏علي اكبر رحماني ‏–‏ رشد جمعيت و اهميت آمار هاي حياتي - ‏فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور‏- پاييز و زمستان 1372


‏.‏


‏كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا‏ ‏و در حدود7/2 (‏كه ‏تا 4/3 ‏نيز ‏ذكر شده است) ‏ -‏ ‏دكتر محمد ميرزايي - ملاحظات جمعيتي مرتبط با توسعه در ايران - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- شماره 10 ‏–‏ زمستان 1373


‏ و در ‏سالهاي اخير‏ اين ميزان رشد تا حدود 7/1 ‏(و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) ‏كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي ‏كنترل جمعيت ‏در ‏سالهاي اخير‏ بوده است‏.‏


‏هرم سني‏ جمعيت ايران در ‏سالهاي اول بعد از انقلاب ‏شكلي مخروطي با قاعده پهن ‏به خود گرفت ‏كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون‏ ‏يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان‏ ‏پس از جنگ جهاني اول ‏مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از ‏كنترل‏ رشد جمعيت ‏و تنظيم خانواده ‏مي باشد‏.


‏كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار ‏(در زمان مطالعه)‏ ‏حدود 35‏% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد ‏ - ‏سالنامه مركز آمار ايران 1379


‏.‏


‏براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند ‏ - يدالله فرهادي و ارژنگ اميرخسروي ‏–‏ عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ا زدواج - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت‏ احوال كشور‏- پاييز و زمستان 1372


‏. دسته:

دانلود مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

خرید آنلاین