دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص

دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص

دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص

انواع هنجارهاى جامعه4ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


4 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏انواع هنجارهاى جامعه


‏رسوم اجتماع‏ی


‏م‏ی‏ثاق‏ اجتماع‏ی


‏آداب اجتماع‏ی


‏سنت‌ها‏ی‏ اجتماع‏ی


‏مقررات اجتماع‏ی


‏رسوم اخلاق‏ی


‏تشر‏ی‏فات‏ اجتماع‏ی


‏ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی


‏قوان‏ی‏ن‏ اجتماع‏ی‏رسوم اجتماعى


‏ رسوم اجتماعى عبارت از مجموعه کنش‌هاى يکسانى است که براثر تکرار فراوان در طول زمان تثبيت شده و برطبق الگوئى که معمولاً از طرف گروه به‌خصوصى پذيرفته شده انجام مى‌گيرد. در اصل مفيد فايده است. مانند: رسم مهمان‌نوازي، يا خواستگارى زن به‌وسيله مرد و... .


‏رسوم اخلاقى


‏ هرگاه آداب و رسوم نه تنها به‌طور کلى و رسمى در گروهى اجراء شود بلکه در عين حال مبنى بر ارزش‌ها و احساساتى باشد، به‌طورى که عدم تمکين بدان موجب اجراء مجازات شديدى از جانب گروه گردد، آنگاه اين رسوم به نام ”رسوم اخلاقي“ خوانده مى‌شود.


‏ميثاق اجتماعى


‏ رسمى است که براثر وضعيت خاصى به‌وسيله عده‌اى از افراد جامعه برقرار مى‌شود. به اين معنى که اين عده، با هم عهد و پيمان مى‌بندند که در امرى متحداً اقدام کنند. مثلاً عده‌اى از دانشجويان تصميم مى‌گيرند به علت گرانى هزينه‌‏ٔ‏ دانشگاه از رفتن به ‏کلاس خوددارى کنند ‏يا‏ عده‌اى از مردم به علت گرانى برق از مصرف آن خوددارى نمايند.


‏تشريفات اجتماعى


‏ برخى از رسوم اجتماعى است که در موارد رسمى معين و خاصى انجام مى‌گيرد. مانند: تشريفات پذيرائى رسمى از ميهمان در جشن‌هاى بزرگ. 


دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص ,انواع هنجارهاى جامعه4ص,دانلود دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص ,انواع,هنجارهاى,جامعه4ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انواع هنجارهاى جامعه4ص

خرید آنلاین