دانلود مقاله ارتباطات

دانلود مقاله ارتباطات

دانلود مقاله ارتباطات

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (ارتباطات) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 10 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏ عنوان تحقیق :


‏ارتباط بین انسان ها


‏گرد آورنده :


‏فاطمه سید آبادی


‏استاد ارجمند ‏:


‏سرکار خانم سلطانی


‏زمستان 1385


‏2


‏ارتباطات


‏عمده تعريفي كه از ارتباطات مطرح شده است و عموماً مبنا براي تعاريف ديگر نيز هست، اين تعريف دكتر محسنيان راد است: «فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده،مشروط بر آنكه درگيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود.» اين تعريف دربرگيرنده آن است كه هرچه بين پيام يا در واقع معني درون پيام فرستنده و معني دريافتي از سوي گيرنده شباهت بيشتري باشد ارتباط كامل تر خواهد بود.


‏دكتر محسنيان راد در كتاب «ارتباط شناسي» سه شكل برقراري ارتباط و نتيجه آن طبق تناظر دو معني از سوي فرستنده و گيرنده را معرفي كرده است‏:


‏فقدان ارتباط


‏ارتباط ناقص


‏ارتباط كامل‏     ‏


‏(ارتباط با خود) فرا ارتباط‏ ‏


‏عمده كليه واژه هاي ارائه شده از تعاريف ارتباطات عبارتند از:


‏اقناع، اشتراك فكر، تاثيرپذيري، تاثيرگذاري، تغيير رفتار، جستجو براي پاسخ، درك عملي، داشتن علائم مشابه، درك معني، همانندي تجربه، انتقال معني، انتقال اطلاعات، دريافت پيام و... 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ارتباطات

خرید آنلاین