دانلود مقاله زندگی نامه مولانا 55ص

دانلود مقاله زندگی نامه مولانا 55ص

دانلود مقاله زندگی نامه مولانا 55ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (زندگی نامه مولانا 55ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 55 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏ 


‏زادگاه مولانا:


‏جلال‏‌‏الدين محمد درششم ربيع‏‌‏الاول سال604 هجري درشهربلخ تولد يافت. سبب شهرت او‏ ‏به رومي ومولاناي روم، طول اقامتش‏‌‏ ‏و‏ ‏وفاتش درشهرقونيه ازبلاد‏ ‏روم بوده است. بنابه نوشته تذكره‏‌‏نويسان وي درهنگامي كه پدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي‏‌‏كرد پنجساله بود. اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ‏ ‏ در سال 617 هجري بدانيم، سن جلال‏‌‏الدين محمد درآن هنگام قريب سيزده سال بوده است. جلال‏‌‏الدين در بين راه در نيشابور به خدمت شيخ عطار رسيد و مدت كوتاهي درك محضر آن عارف بزرگ را كرد.


‏چون بهاءالدين به بغدادرسيدبيش ازسه روزدرآن شهراقامت نكرد و روز چهارم بار سفر به عزم زيارت بيت‏‌‏الله‏‌‏الحرام بر بست. پس از بازگشت ازخانه خدا به سوي شام روان شد و مدت نامعلومي درآن نواحي بسر برد و سپس به ارزنجان‏ ‏ رفت. ملك ارزنجان آن زمان اميري ازخاندان منكوجك بودوفخرالدين بهرامشاه‏‌‏نام داشت، واو همان پادشاهي است حكيم نظامي گنجوي كتاب مخزن‏‌‏الاسرار را به نام وي به نظم آورده است. مدت توقف مولانا در ارزنجان قريب يكسال بود.


1


‏ 


‏زادگاه مولانا:


‏جلال‏‌‏الدين محمد درششم ربيع‏‌‏الاول سال604 هجري درشهربلخ تولد يافت. سبب شهرت او‏ ‏به رومي ومولاناي روم، طول اقامتش‏‌‏ ‏و‏ ‏وفاتش درشهرقونيه ازبلاد‏ ‏روم بوده است. بنابه نوشته تذكره‏‌‏نويسان وي درهنگامي كه پدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي‏‌‏كرد پنجساله بود. اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ‏ ‏ در سال 617 هجري بدانيم، سن جلال‏‌‏الدين محمد درآن هنگام قريب سيزده سال بوده است. جلال‏‌‏الدين در بين راه در نيشابور به خدمت شيخ عطار رسيد و مدت كوتاهي درك محضر آن عارف بزرگ را كرد.


‏چون بهاءالدين به بغدادرسيدبيش ازسه روزدرآن شهراقامت نكرد و روز چهارم بار سفر به عزم زيارت بيت‏‌‏الله‏‌‏الحرام بر بست. پس از بازگشت ازخانه خدا به سوي شام روان شد و مدت نامعلومي درآن نواحي بسر برد و سپس به ارزنجان‏ ‏ رفت. ملك ارزنجان آن زمان اميري ازخاندان منكوجك بودوفخرالدين بهرامشاه‏‌‏نام داشت، واو همان پادشاهي است حكيم نظامي گنجوي كتاب مخزن‏‌‏الاسرار را به نام وي به نظم آورده است. مدت توقف مولانا در ارزنجان قريب يكسال بود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زندگی نامه مولانا 55ص

خرید آنلاین