دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص

دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص

دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (زندگي و آثار كارل ماركس 2ص) را ویرایش کنید.


زندگي و آثار كارل ماركس 2ص - word (..doc) - دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص ,زندگي و آثار كارل ماركس 2ص,دانلود دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص ,زندگي,و,آثار,كارل,ماركس,2ص


فایل : filetypetxt


2 صفحه


متن نمونه :


 


‏زندگي و آثار كارل ماركس


‏كارل هنريش ماركس در پنجم مه 1818 در شهر ترير ، منطقه اي موسل در راينلند پروس به نيا آمد . او دومين فرزند از هشت فرزند هنريش ماركس و هنريت پرسبورگ بود . مادر و پدر هر دو يهودي بودند و پدرش حقوقدان بود .


‏ ‏مختصري از نظريات ماركس


‏از لحاظ سياسي و نحوه حكومت ، ماركس دموكراسي را ناشي از اختلاف عقايد ، شهر نشينها يعني مصرف كننده مي دانست و سرمايه دار شهري را نيز مفتخوار و طبقه شهر نشين را آلت دست آن مي دانست .


‏ماركس در مورد خدا مي گويد : خدا را معبود قرار دادن از خود بيگانه شدن است و انسان سازنده دين است .


‏دين زائيده يك موجود مستاصل و بيچاره‏ است . دين قلب جهان سنگدل و روح يك موجود بي روح است ، دين ترياك مردم است . ماركس در مساله يهود از خريد و فروش زنان در سرمايه داري ياد مي كرد در دست نوشته هاي 1844 در اشاره كوتاهي ، رهايي زنان را به تكامل تاريخي جامعه مرتبط دانست و نوشت كه در جامعه مدرن زن در موجوديت مستقل و انسانيش مطرح نيست ، بلكه بعنوان ‏غنيمت و كنيز براي مرد مطرح است .


‏مرگ كارل هنريش ماركس 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زندگي و آثار كارل ماركس 2ص

خرید آنلاین