دانلود مقاله رضاشاه پهلوی 10ص

دانلود مقاله رضاشاه پهلوی 10ص

دانلود مقاله رضاشاه پهلوی 10ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


رضاشاه پهلوی 10ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 9


بخشی از فایل :


 


‏رضاشاه پهلوی


‏نام‏‌‏ها


‏رضاشاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دلایل مختلف به نام‏‌‏هائی چند خوانده شده است. در جوانی به نام ناحیه‏‌‏ای که از آن برخاسته بود "رضا سوادکوهی" نامیده می‏‌‏شد.‏[1]‏ با ورود به نظامی‏‌‏گری به "رضاخان" و سپس، با ذکر درجه نظامی‏‌‏اش، به "رضاخان میرپنج" شناخته شد. بعد از ‏کودتای ۱۲۹۹‏ و به دست‏‌‏گرفتن ‏وزارت جنگ‏ و ‏فرماندهی کل قوا‏ او را "سردار سپه" می‏‌‏خواندند. پس از رسیدن به سلطنت و انتخاب نام خانوادگی پهلوی به "رضاشاه پهلوی" شناخته شد. در سال ۱۳۲۸ با تصویب مجلس شورای ملی به او لقب "کبیر" داده شد و از آن پس هوادارانش او را "رضاشاه کبیر" می‏‌‏خوانند .


‏زندگی


‏آغاز زندگی و جوانی


‏رضا در ‏۲۴ حوت‏ ‏۱۲۵۶‏ (‏ربیع‏‌‏الاول‏ ‏۱۲۹۵ هجری قمری‏) در روستای ‏آلاشت‏ از توابع ‏سوادکوه‏ مازندران زاده شد. پدرش عباسعلی، سرهنگ فوج سوادکوه، و مادرش زهرا (‏نوش‏‌‏آفرین‏) که جزو مهاجرین از ‏قفقاز‏ بود. پس از مرگ پدرش در چهل روزگی وی، با مادرش به ‏تهران‏ آمد و در محله ‏سنگلج‏ در فقر و تهیدستی زندگی کردند.


‏بریگاد قزاق


‏رضاخان پهلوی؛ سردار سپه و وزیر جنگ، تصویر از وب‏‌‏گاه موسسهٔ مطالعات تاریخ معاصر ایران.


‏در سن ۱۲ سالگی توسط ‏ابوالحسن خان سرتیپ‏ (صمصام) از بستگان خود وارد فوج سوادکوه (از ابواجمعی علی‏‌‏اصغرخان امین‏‌‏السلطان صدراعظم) و ‏تابین‏ (سرباز) شد. سال ‏۱۳۱۳ هجری قمری‏ پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار ‏فوج‏ سوادکوه برای حفاظت از سفارتخانه و مراکز دولتی به تهران فراخوانده می‏‌‏شود. وی در دوران خدمت در قزاقخانه به سرعت رشد کرد و در سال ‏۱۳۱۸ هجری قمری‏، به ‏سرگروهبانی‏ محافظین ‏بانک استقراضی روسیه‏ در مشهد و پس از چندی به ‏وکیل‏‌‏باشی‏ گروهان شصت تیر منصوب شد.گروهان ‏شصت‏‌‏تیری‏ که رضاشاه آینده به فرماندهی آن رسید نخستین گروهان شصت‏‌‏تیرانداز در ایران بود که در حصر تبریز نیز در دورهٔ استبداد کوچک همراه بود.


‏بعد از ‏فتح تهران‏ در سال ‏۱۳۲۴ هجری قمری‏ به همراه گروه محافظین ‏عین‏‌‏الدوله‏ که تبعید می‏‌‏شد، به ‏فریمان‏ اعزام شد. رضاخان نزد عین‏‌‏الدوله تقرب یافت و به آموختن خواندن و نوشتن ‏‌‏پرداخت.


‏در سال ‏۱۲۸۸‏ خورشیدی، همراه با سواران بختیاری و ‏ارامنه‏ برای خواباندن شورشها و قیامهای محلی به ‏زنجان‏ و ‏اردبیل‏ اعزام ‏‌‏شد و در جنگ با قوای ‏ارشدالدوله‏ از خود رشادت نشان داد. سپس با درجه ‏یاوری‏ به فرماندهی دسته تیرانداز و در سال ‏۱۲۹۷‏ خورشیدی به فرماندهی آتریاد (تیپ) همدان منصوب شد.


‏گیلان


‏در سال ‏۱۲۹۹‏ خورشیدی برای شرکت در سرکوبی قیام ‏میرزا کوچک‏‌‏خان جنگلی‏ به گیلان اعزام شد.


‏[‏ویرایش‏]‏ ‏کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله رضاشاه پهلوی 10ص

خرید آنلاین