دانلود مقاله ديويد بوهر 5ص

دانلود مقاله ديويد بوهر 5ص

دانلود مقاله ديويد بوهر 5ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


ديويد بوهر 5ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 5


بخشی از فایل :


 


2


‏ديويد بوهر


‏نيلز هنريك ديويد بوهر در سال ‏۱۸۸۵‏ و در كپنهاك دانمارك به دنيا آمد. پدر او ‏كريستيان بوهر استاد فيزيولوژي دانشگاه كپنهاك و مادرش اِلن آلدر بوهر دختر يك ‏خانواده يهودي دانماركي سرشناس در مراكز بانكي و پارلماني بود.


‏خانواده بوهر كليسا رو نبودند ولي زن خانواده برخلاف يهودي بودنش توافق كرده بود ‏كه بچه ها مسيحي بار آورده شوند. بوهر در سال ‏۱۹۰۳‏ در رشته فيزيك دانشگاه كپنهاك ‏نام نويسي كرد. در دانشگاه نيلز با انجام آزمايشهايي درباره نيروي كشش سطحي آب و ‏اندازه گيري آن نيرو خود را ممتاز كرد و توانست به پاس انجام آن كار مدال طلاي ‏آكادمي علوم و ادبيات دانمارك را به دست آورد. وي در سال ‏۱۹۱۱‏ با نوشتن تزي درباره ‏نظريه الكتروني فلزات- كه تأكيد آن بر نارسايي هاي فيزيك كلاسيك درتوضيح رفتار ماده ‏در سطح اتمي بود- درجه دكتراي خود را دريافت كرد. نوشتن آن تز آغاز تمركز انديشه وي ‏بر روي موضوع تحقيق بقيه دوره زندگي خود بود. بوهر در انگلستان پس از همكاري مختصري ‏با ج.ج. تامسون در كمبريج رهسپار آزمايشگاه رادرفورد در منچستر شد. داشتن رابطه با ‏رادرفورد سرمشق حيات علمي بعدي او شد. آن دو از همان نخستين ملاقات با يكديگر دوست ‏شدند و تا پايان عمر دوستاني نزديك باقي ماندند. در واقع رادرفورد بود كه بوهر را ‏به بالاترين تراز پژوهش در زمينه فيزيك آورد. بوهر كه در درك اهميت نظري شگرف و ‏ارزش انكشافي الگوي هسته اي اتم كه در سال ‏۱۹۱۰‏ توسط رادرفورد عرضه شده بود- ذهني ‏تند و تيز داشت از آن استفاده كرد تا نكات ريز را روشن سازد


3


:


‏۱- ‏خواص شيميايي يك ‏اتم از جمله جاي آن در جدول تناوبي بستگي به آرايش الكترونهاي آن دارد.


‏۲- ‏خواص ‏راديواكتيو (پرتو زا) با هسته مرتبط است.


‏۳- ‏ايزوتوپها متناظرند با اتمهايي كه ‏داراي الكترونهاي يكسان اما هسته هاي جرمي متفاوتند.


‏۴- ‏فروپاشي پرتو زا بار ‏هسته و در نتيجه تعداد الكترونها و هويت شيميايي اتم را تغيير مي دهد.


‏بوهر سپس ‏به نحوه تعيين ماهيت دقيق رابطه ميان عدد اتمي يك عنصر كه فشرده و خلاصه اي از ‏رفتار شيميايي آن به شمار مي رود و تعداد الكترونهاي موجود در اتم پي برد. بوهر در ‏سال‏ ‏۱۹۱۲‏ به دانمارك بازگشت و به سمت دانشياري فيزيك دانشگاه كپنهاك منصوب شد. او ‏پس از شكل گيري حرفه آينده اش در كپنهاك با مارگارت نورلند ازدواج كرد. ازدواج آن ‏دو پيوندي محكم و پر از خوشبختي از آب در آمد و براي بوهر منبع مادام العمر وفاق و ‏قوت شد. زن و شوهر شش فرزند پسر پيدا كردند كه چهارتن از آنها به سن بلوغ و بالاتر ‏از آن رسيدند. بوهر در پي استقرار در كپنهاك به انديشه درباره جنبه هاي نظري مدل ‏اتم هسته دار رادرفورد ادامه داد. اين مدل مانند منظومه شمسي بسيار كوچك با هسته اي ‏در ميان به مثابه خورشيد و الكترونهايي در حال گردش به گرد آن به مثابه سيارات بود. ‏فيزيكدانان آن را در در كل پذيرفته بودند اما در آن اشكال بزرگي هم كه امروزه آن را ‏يك ناهنجاري مي خوانند مي ديدند. به موجب نظريه الكترومغناطيس ذره باردار و چرخاني ‏مانند الكتروند بايد در هر دور گردش مقداري انرژي به صورت تابش پخش و در نتيجه بخشي ‏از انرژي خود را از دست بدهد. طبق تئوري در چنين حالتي دايره مسير بايد مارپيچ وار 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ديويد بوهر 5ص

خرید آنلاین