دانلود مقاله حسن دهلوى 5ص

دانلود مقاله حسن دهلوى 5ص

دانلود مقاله حسن دهلوى 5ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (حسن دهلوى 5ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 5 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏حسن دهلوى


‏ (سعدى هندوستان)، امير نجم‌الدّين حسن‌بن علاء سجزى از شاعران بزرگ پارسى‌گوى هندوستان در قرن هفتم و هشتم هجرى و در علوّ مقام هم‌طراز از امير خسرو دهلوى و دست معاصر و معاشر و مصاحب او است. غالباً از او به‌جاى سجزى ”سنجري“ ياد کرده‌اند که با خواجه معين‌الدّين حسن معروف به سنجرى اشتباه شده است. به هر حال اگر نسبت ”سجزي“ براى امير حسن صحيح باشد بايد چنين پنداشت که نياکان وى از جمله مهاجران ايرانى سيستان بوده‌اند. برخى نيز نسبت ”سنجري“ را مخفف ”سنجاري“ يعنى اهل سنجار شمرده‌اند.


‏ تخلص او در شعر ”حسن“ است. مولدش را تذکره‌نويسان دهلى ولى او خود در قصيده‌‌اى به ديوان (= بداو‏ٔ‏ان‏) و منشاء خود را دهلى معرفى کرده است. ولادتش در ميانه قرن هفتم (حدود ‏۶۴۹-۶۵۰) ‏هجرى اتفاق افتاده است. وى انتساب به خاندان رسالت داشته و در قصيده‌اى که در حسب حال خود سروده اشاره‏ٔ‏ صريح به اين امر مى‏‌‏کند‏:


‏... قرشى اصل و هاشمى نسبم کز هوايش برآمد اين شجرم


‏ با وجود اين امير حسن صوفى حنفى‌مذهب و از مريدان شيخ‌نظام‌الدّين اولياء است. تربيت اميرحسن در آخرهاى دوره‏ٔ‏ پادشاهان شمسيه و بلَبانيّه انجام گرفت و آن دوره‏‌‏اى بود که بر‏ اثر حمله‏ٔ‏ مغول گروه بزرگى از دانشمندان عالمان دين و صوفيان و اديبان و شاعران ايرانى‏‌‏نژاد به هندوستان پناهنده شدند و آن سرزمين را مرکز نشر زبان و فرهنگ و ادب ايرانى ساختند‏. در اين عهد که شمال هندوستان به‌وجود بزرگانى چون معين‌الدّين حسن‌سجزي، قطب‌الدّين بختيار کاکى اُوشي، شيخ‌نظام‌الدّين اولياء، قاضى محيى‌الدّين کاشاني، سراج‌الدّين سجزي، رفيع‌الدّين کازرونى و بسيارى ديگر از آنان مزين بود دو شاعر جليل‌القدر يعنى اميرحسن و اميرخسرو دهلوى پرورش يافتند. درباره


‏ٔ‏ بدايت دوستى اميرحسن با اميرخسرو و شيخ‏‌‏نظام‏‌‏الدّين ‏اولياء، مانند همه‏ٔ‏ صوفيه، داستان‏‌‏هائى نقل کرده‏‌‏اند اما مسلم است که گرايش امير حسن دهلوى به تصوف و به خدمت نظام‏‌‏الدّين اولياء در سن کهولت او يعنى حدود سال ‏۷۰۰‏ هـ انجام گرفت و بعيد نيست که اين گرايش و آشنائى بر اثر دوستى فيمابين حسن و خسرو صورت پذيرفته باشد.


‏ خدمت‌هاى دربارى حسن دهلوى مدتى پيش از آشنائى او با اميرخسرو آغاز شد اما بعد از آشنائى ديرگاه با يکديگر در اينگونه خدمت‌ها اشتراک داشتند؛ و چندگاهى در مُولتان در خدمت ملک‌محمد قاآن پسر غياث‌الدّين بَلَبَنْ، امير حسن سمت ”دوات‌داري“ شاهزاده و امير خسرو سمت ”مصحف‌داري“ او را داشت.


‏ اميرحسن در ديوان خود علاوه بر ملک محمد‌بن غياث‌الدّين، علاءالدّين محمدشاه‌ خَلَجى (‏۶۹۵-۷۱۵) ‏و جانشينانش (يعنى عمرشاه، مبارکشاه و خسروشاه) و سپس تُغْلَقْ‌شاه (‏۷۲۰-۷۲۵‏هـ) و فرزند او محمدشاه را مدح کرده است. حسن به سال ‏۷۳۷‏ يا ‏۷۳۸‏ درگذشت و نزديک دولت‌آباد به خاک سپرده شد و گويا در آن ناحيه به ”حسن شير“ شهرت يافت.


‏ مولانا ضياء بَرَنى در کتاب معروف خود تاريخ فيروزشاهى که به سال ‏۷۵۸‏ ختم کرده است خود را از دوستان و معاشران اميرخسرو و اميرحسن دهلوى شمرده و اميرحسن را به فراوانى نظم و نثر و روانى سخن ستوده است و مولانا سيدمحمد مبارک علوى در کتاب‌ سيرالاولياء در زمره‏ٔ‏ مريدان و اصحاب نظام‏‌‏الدّين اولياء نام حسن و شرحى از احوال امير حسن اشارت‏‌‏هائى شده است‏. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله حسن دهلوى 5ص

خرید آنلاین