دانلود مقاله آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص

دانلود مقاله آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص

دانلود مقاله آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 3 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏آشنايي با ‏نظريه ‏معروف دکتر ‏حسابي


  


  ‏خلاصه اي از تئوري ‏معروف او:


‏دكتر ‏حسابي يكبار تابستان براي مدت كوتاهي به ايران بازگشت و در خانه اي متعلق به آقاي ‏جماراني تابستان را سپري مي كرد و در همين ايام در حين مطالعات به اين فكر افتادند ‏كه علت وجود خاصيتهاي ذرات اصلي بايد در اين باشد كه اين ذرات بي نهايت گسترده اند ‏و هر ذره اي در تمام فضا پخش است و نيز هر ذره اي بر ذرات ديگر تاثير مي گذارد. به ‏اين ترتيب به فكر آزمايشي افتاد كه اين نظريه را اثبات و يا نفي كند . او با خود ‏فكر كرد اگر اين تئوري صحيح باشد بايد چگالي يك ذره مادي به تدريج با فاصله از آن ‏كم شود و نه اينكه يك مرتبه به صفر برسد و نبايد ذره مادي شعاع معيني داشته باشد. ‏پس در اينصورت نور اگر از نزديكي جسمي عبور كند بايد منحرف شود و پس از اينكه ‏محاسبات مربوط به قسمت تئوري اين نظريه را به پايان رسانيد پس از بازگشت به امريكا ‏به راهنمايي پرفسور انيشتين در دانشگاه پرنيستون به تحقيقات در اين زمينه پرداخت. ‏پرفسور انيشتين قسمت نظري تئوري را مطالعه كرد و دكتر حسابي را به ادامه كار تشويق ‏كرد. دكتر حسابي به راهنمايي پرفسور انيشتين به تكميل نظريه پرداخت سپس يك سال ديگر ‏در دانشگاه شيكاگو به كار پرداخت و آزمايشهايي در اين زمينه انجام داد. وي با داشتن ‏يك انتر فرومتر دقيق توانست فاصله نوري را در عبور از مجاورت يك ميله اندازه بگيرد ‏و چون نتيجه مثبت بود آكادمي علوم آمريكا نظريه دكتر حسابي را به چاپ رسانيد. برخي ‏همكاران از نامأنوس بودن و جديد بودن اين فكر متعجب شدند و برخي از اين نظريه ‏استقبال كردند.


‏2


‏شرح ‏آزمايشهاي انجام شده و نتيجه آن:


‏در اثبات اين نظريه اگر در آزمايش, نور باريك ليزر از مجاورت يك ‏ميله وزين چگال عبور داده شود, سرعت نور كم مي شود. در نتيجه پرتو ليزر منحرف ‏ميگردد. هرگاه پرتو ليزر بطور مناسبي از ميان دو جسم سنگين كه در فاصله اي از هم ‏قرار دارند عبور داده شود انحراف آن هنگام عبور از مجاورت جسم اول و سپس از مجاورت ‏جسم دوم به خوبي معلوم ميشود و اين انحراف قابل عكسبرداري است. اين آزمايش گسترده ‏بودن ذره را نشان مي دهد. بر طبق اين آزمايش انحراف زياد پرتو ليزر فقط در اثر پراش ‏نبوده بلكه مربوط به جسم است. بر حسب اين نظريه هر ذره, مثلاً الكترون, كوارك يا ‏گلويون نقطه شكل نيست بلكه بي نهايت گسترده است و در مركز آن چگالي بسيار زياد بوده ‏و هر چه از مركز فاصله بيشتر شود آن چگالي بتدريج كم مي شود. بنابراين يك پرتو نور ‏از يك فضاي چگالي عبور كرده و شكست پيدا ميكند و انحراف مي يابد.


‏اختلاف تئوري بي نهايت ‏بودن ذرات با تئوريهاي قبلي:


‏در تئوريهاي قبلي هر ذره قسمت كوچكي از فضا را در بر دارد يعني ‏داراي شعاع معيني است و خارج از آن اين ذره وجود ندارد ولي در اين تئوري ذره تا بي ‏نهايت گسترده است و قسمتي از آن در همه جا وجود دارد. در تئوريهاي جاري نيروي بين ‏دو ذره از تبادل ذرات ديگر ناشي مي شود و اين نيرو مانند توپي در ورزش بين دو ‏بازيكن رد و بدل مي شود و اين همان ارتباطي است كه يبن آنها حاكم است و در تئوريهاي ‏جاري تبادل ذرات ديگري اين ارتباط ميان دو ذره را ايجاد ميكند. مثلاً نوترون كه بين ‏دو ذره مبادله مي شود, اما در تئوري دكتر حسابي ارتباط بين دو ذره همان ارتباط 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آشنايي با نظريه معروف دکتر حسابي 3ص

خرید آنلاین