دانلود مقاله سزیم

دانلود مقاله سزیم

دانلود مقاله سزیم

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سزیم) را ویرایش کنید.


سزیم - word (..doc) - دانلود مقاله سزیم ,سزیم,دانلود دانلود مقاله سزیم ,سزیم


قسمتی از متن :


 


‏2


‏سزیم


‏تاریخچـــــــــه


‏سیزیم ( واژه ‏لاتین caesius ‏به معنی ‏آبی آسمانی) در سال 1860 بوسیله Robert Bunsen ‏و Gustav Kirchhoff ‏در ‏آب ‏معدنی Durkheim ‏وبصورت ‏طیف نمایی ‏کشف شد.هویت آن بر ‏اساس خط آبی درخشان در طیف آن بود و اولین عنصری است که بوسیله تحلیل ‏طیف کشف گردید.اولین فلز سزیم در سال 1881 تولید شد. از سال 1967 سیستم ‏بین المللی اوزان ومقیاس ( SI ) ‏، ‏ثانیه ‏را بعنوان چرخه های 770، 631‏،‏ 9‏،192 ‏تشعشع ‏تعیین کرد که مطابق با ‏جابجایی بین دو ‏سطح انرژی ‏حالت پایه ‏اتم Caesium-133 ‏است.از نظر تاریخی مهم ترین کاربرد سزیم در تحقیق و توسعه ‏و اساسا" در کاربردهای شیمیایی و الکتریکی بوده است.


‏خصوصیات قابل توجه


‏طیف الکترومغناطیس ‏سیزیم دارای دو خط روشن ‏در ناحیه ‏آبی ‏طیف وچندین خط دیگر در نواحی ‏قرمز ‏، ‏زرد ‏و ‏سبز ‏می باشد.این عنصر به ‏رنگ ‏طلائی مایل به نقره ای ‏بوده ، و هر دو ویژگی نرمی و چکش خواری را دارد. سیزیم ‏الکتروپوزیتیو ‏ترین و ‏قلیایی ‏ترین عنصر ‏شیمیایی ‏است و همچنین دارای کمترین ‏پتانسیل ‏یونیزاسیون ‏در بین عناصر می باشد. فراوانی سیزیم از پنج فلز قلیایی غیر ‏رادیواکتیو دیگر کمتر است.( از نظر فنی ، ‏فرانسیم ‏، پائینترین فلز قلیایی در جدول می باشد ، اما چون بسیار رادیواکتیو بوده ، و در یک ‏زمان کمتر از یک گرم در کل زمین وجود دارد ، فراوانی این عنصر را می توان عملا"صفر


‏2


‏در نظر گرفت.)


‏سزیم به همراه ‏گالیم ‏و ‏جیوه ‏تنها فلزاتی هستند ‏که در ‏دمای ‏اطاق به حالت مایع می ‏باشند. سیزیم در ‏آب ‏سرد بصورت انفجاری واکنش می کند ‏و در حرارتهای بالای منهای 116درجه سلسیوس با یخ نیز واکنش دارد. ‏هیدروکسید ‏سیزیم (CsOH) ‏قوی ترین قلیای ‏شناخته شده است و ‏شیشه ‏را مورد حمله قرار می دهد.


‏کاربردهــــــــــــــا


‏چشمگیر ترین کاربرد سیزیم در ‏ساعتهای اتمی ‏است که دقت آنها 5 ثانیه در 300 ‏سال است.


Cs-134 ‏در آب شناسی ، بعنوان معیار سنجش خروجی سیزیم توسط ‏صنعت نیروی اتمی ‏به کار می رود. از این ‏ایزوتوپ ‏به این علت استفاده می گردد که کمتر ازCs-133 ‏یا Cs-137 ‏متداول است ، ایزوتوپ ( Cs-134) ‏را می توان به تنهائی با واکنشهای اتمی تولید کرد . Cs-135 ‏نیز در مورد فوق ‏کاربرد دارد.


‏سیزیم مانند سایر عناصر گروه 1 میل ترکیبی زیادی با ‏اکسیژن ‏دارد و بعنوان "گیرنده" در ‏لامپهای الکترون ‏به کار می رود.


‏این عنصر همچنین در ‏باطریهای ‏–‏ ‏نوری ‏کاربرد دارد.


‏علاوه بر اینها سزیم بعنوان ‏کاتالیزور‏در ‏هیدروژنه ‏کردن ترکیبات ‏آلی ‏خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سزیم

خرید آنلاین