دانلود مقاله خط شناسي

دانلود مقاله خط شناسي

دانلود مقاله خط شناسي

(#filename#)

محصول *#filename#* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

 

‏2

‏« خط شناسي »

‏دستخط هركس اسرار نهفته اي را در مورد شخصيت او آشكار مي كند.

‏تحليل دستخط هرفرد مي تواند بيش از 100 خصوصيت از شخصيت او را براي ما معرفي كند

‏و ما مي توانيم نكات مهمي را در مورد خصوصيات فرد و روابط شخصي و روابط شغلي وي دريابيم.

‏ميخواهيد به برخي از حقايقي كه در دستخط شما نهفته ، آگاهي يابيد؟!‏…‏

‏ما در اين مورد به شما كمك كرده ايم:

‏ دستخط و نوع واكنش فرد در قبال مسايل مختلف زندگي

‏ميزان شيب دستخط هركس، نشاندهنده نوع واكنش عاطفي فرد در موقعيتهاي عاطفي است.

‏هر قدر دستخط شما به سمت راست يا چپ متمايل باشد ( شكل 1 و 2 ) ، واكنش شما در قبال مسايل زندگي، عاطفي تر است. يعني: « شما تحت فرمان قلب خود هستيد». و اگر دستخط شما حالت عمودي دارد (شكل3) ، واكنش هاي شما بيشتر منطقي و عقلاني است. يعني معمولاً براساس حقايق، اطلاعات و منطق، واكنش نشان مي دهيد و واكنش شما در قبال مسايل مختلف زندگي، كمتر جنبه احساسي دارد. يعني: « شما تحت فرمان مغز خود هستيد».

‏2

‏دستخط و شيوه تفكر

‏مردم به روشهاي مختلفي مي انديشند. شما چطور!؟‏…‏ آيا درك بسيار سريعي داريد و قبل از آنكه توضيح گوينده راجع به مسئله اي به پايان برسد، منظور وي را به خوبي در مي يابيد و يا خير، در اين زمينه كندتريد و بايد با دقت بيشتري به مطالب توجه كنيد و دير به نتيجه گيري مي پردازيد؟

‏نحوه نوشتن حروف m‏ و n‏ بيانگر روش تفكر شماست ( در زبان فارسي، احتمالاً طرز نوشتن حروف دندانه دار مثل « س » و «ش » و غيره مي تواند روش تفكر شخص را نشان دهد).

‏اگر شما حروف m‏ و n‏ را بصورت نوك تيز مي نويسيد كه شبيه w‏ و u‏ مي شود( شكل 4 )، شما فردي سريع الانتقال هستيد كه مسايل را خيلي زود درك مي كند. اما اگر حروف m‏ و n‏ را به شكل قوس دار مي نويسيد (شكل 5) ، شما فردي دقيقتر هستيد ولي سرعت درك كمتري داريد.

 


دسته:

دانلود مقاله خط شناسي

خرید آنلاین