دانلود مقاله امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر

دانلود مقاله امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر

دانلود مقاله امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر

(#filename#)

محصول *#filename#* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

 

‏2

‏امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر

‏شركت صنايع شيشه فلوت آذر يكي از بزرگترين پروژه هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود . براي تاسيس و راه اندازي اين شركت 450 ميليارد ريال هزينه شده است كه از اين رقم مبلغ 27 ميليون دلار سهم خريد دانش فني و ماشين آلات مي باشد .

‏شركت صنايع شيشه آذر در زميني به مساحت 14 هكتار و زيربناي حدود 49000 مترمربع احداث شده است كه از اين مقدار 11 هزار و 256 مترمربع انبارمحصول ، 8 هزار و 40 مترمربع سالن لهر ، 4 هزار و 960 مترمربع سالن كوره ، 4 هزار و 63 مترمربع سالن حمام قلع ، 1633 مترمربع سالن بچ پلانت ، 584 متر سالن ميكسرروم ، 2 هزار و 765 متر مربع سالن انبار فله و پاكتي ، 790 مترمربع سالن انبار سودا و سيليس ، 810 مترمربع تلمبه خانه هاي 4 و5 ، 895 متر مربع تاسيسات شماره 1787 ، 3 مترمربع تاسيسات توليد نيتروژن ، 576 مترمربع تاسيسات توليد اكسيژن ، 315 مترمربع تاسيسات توليد هيدروژن ، 270 مترمربع تاسيسات توليد آمونياك 1500 مترمربع كانال زيرزميني نفررو ، 1640 مترمربع تاسيسات نيروگاهي ، 88 مترمربع ايستگاه تقليل فشار گاز ، 61 مترمربع ايستگاه سوخت ، 248 مترمربع منبع سوخت ، 290 مترمربع پست برق كوره ، 50 مترمربع دودكش ، 94 مترمربع تاسيسات باسكول با اتاقك ، 1490 مترمربع منبع زميني آب و4 هزار و

‏3

‏548 مترمربع ساختمان رفاهي ، اداري و نگهباني را تشكيل مي دهند .

‏شركت صنايع شيشه آذر ( سهامي خاص ) با سرمايه پنجاه ميليون ريال منقسم به پنج هزار سهم ده هزار ريالي مي باشد با نام تماما پرداخت شده در تاريخ 3 / 9 / 1367 تحت شماره 4351 در ادراه ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تبريز به ثبت رسيده است ، شركت داراي موافقت اصولي از وزارت صنايع به شماره 373603 مورخ 18 / 10 / 68 جهت ساخت و توليد شيشه جام و مشجر

‏با ظرفيت 60 هزار تن در سال بوده و در سال 1373 اداره كل صنايع استان آذربايجان شرقي موافقت خود را با تغيير ظرفيت توليد از 60 هزار تن به 90 هزار تن شيشه جام در سال به روش شناور ( فلوت ) طي نامه شماره 55810 مورخ 29 / 2 / 72 اعلام نموده است .

‏ضمنا با توجه به افزايش سرمايه هاي بعدي ، از محل مطالبات حال شده سهامداران سرمايه شركت در پايان شهريور ماه 1383 مبلغ يكصد وسي وپنج هزار ميليون ريال ‏منقسم به سيزده ميليون و پانصد هزار سهم ده هزار ريالي با نام مي باشد .

‏هدف

‏هدف از اجراي طرح ، تاسيس كارخانه اي جهت توايد ساليانه بالغ بر 96000 تن انواع شناور به ضخامت 3 تا 12 ميلي ليتر در محل كارخانه شيشه آذر واقع در ابتداي جاده خسروشهر تبريز بر اساس 3 شيفت كاري و 365 روز در سال مي باشد .

 


دسته:

دانلود مقاله امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر

خرید آنلاین