دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

5000 قیمت

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

نام فایل : شناسایی گیاهان مرتعی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 46

حجم : 4 مگابایت


بنام خداشناسایی گیاهان مرتعیRange Plant Identification


اطلاعات خود را بيازماييد
مرتع چيست؟ گياه مرتعي كدام است؟ كوييز

تعداد واحد : 2
نوع واحد : 1 واحد نظری- 1 واحد عملی
پیش نیاز : گیاه شناسی عمومی
شماره درس : 427-14-37

سرفصل
مفهوم گياهان مرتعي
مفهوم جامعه گياهي
مفهوم تيپ گياهي
جوامع گياهي مراتع
جغرافياي گياهي
معرفي كلي گياهان مرتعي ايران با تاكيد بر گياهان مرتعي منطقه
گياهان مهاجم در منطقه
گياهان اصلي و بومي مراتع
گياهان سمي مراتع

عملي
تهيه مجموعه گياهان مرتعي، مهاجم و سمي مراتع منطقه و تشخيص آنها
منابع
مظفريان، ولي‌الـ...، 1377. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. انتشارات فرهنگ معاصر.
قهرمان، احمد، 1367، فلور رنگي ايران. انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
پابو، هانري، 1348. توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات بتانيكي و اكولوژيكي، ترجمه گودرز شيدايي، وزارت منابع طبيعي.
مقدم، محمدرضا، 1377. مرتع و مرتعداري. انتشارات دانشگاه تهران.
Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red Data Book of Iran, A Preliminary Survey of Endemic, Rare & Endangered Plant Species in Iran. Research Institute of Forest and Rangeland. Tehran.
كداميك مرتع است؟
Deserts?
....


خرید

پرداخت آنلاین