دانلود مقاله استان خراسان رضوي

دانلود مقاله استان خراسان رضوي

دانلود مقاله استان خراسان رضوي

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (استان خراسان رضوي) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 63 صفحه


قسمتی از متن :


 


2


‏استان خراسان با مساحت 313335 كيلومتر مربع وسيعترين استان كشور بوده و در قسمت شرق و شمال شرق كشور قرار گرفته است.


‏خراسان مجموعه اي است از عوارض جغرافيائي مركب از فلاتها و جلگه ها و كوهستان ها كه در شمالشرق ايران قرار گرفته است و رودهاي چندي در كوهستانهاي شمالي آن، دره هاي حاصلخيزي بوجود آورده كه مركز تجمع انساني و حيات نباتي است و شهرهاي آباد خراسان را در بر گرفته است. مهمترين كوههاي خراسان عبارتند از كوههاي هزار مسجد، الله اكبر، آلاداغ و بينالود كه ارتفاع آن به 3500 متر مي رسد.


‏مهمترين رودخانه هاي استان خراسان عبارتند از اترك، گرگان، هريود و قره سو كه به جز رود اترك جريان بقيه رودها به علت اينكه بيشتر آب آنها به مصرف كشاورزي مي رسد ثابت نيست، آب و هواي كوهستاني خراسان كاملاً براي و اختلاف درجه گرماي روز و شب تابستان و زمستان بسيار زياد است. در نواحي دره اي، بهار از اواخر فروردين ماه شروع و تا آخر ارديبهشت طول مي كشد، تابستان گرم و خشك از خرداد تا شهريور ادامه مي يابد. بهترين موقع سال شهريور ماه است كه درجه حرارت پائين آمده و تا اواخر آبان هوا مطبوع صاف و شب ها خنك است. زمستان از آذرماه با ريزش باران و برف شروع مي شود و زمستان نواحي كوهستاني سخت است.


‏بجنورد از شهرهاي استان خراسان بوده و با مساحت 5/24 كيلومتر مربع و عرض جغرافيايي 37 درجه و 28 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 57 درجه و 19 دقيقه شرقي در قسمت شمالغربي استان قرار گرفته است. ارتفاع متوسط بجنورد از سطح دريا برابر 1010 متر است و بخشي از آن كه به دست سفلاي گرگان منتهي مي شود، ارتفاع كمي دارد.


2


‏در شمالي ترين منطقه بجنورد، دره هاي شانديز و كوكوك قلعه وجود دارد، كه آب آنها از مرز ايران خارج شده و در داخل خاك شوروي به اترك ملحق مي شود. در جنوب منطقه بجنورد، دره رباط عشق وجود دارد كه آبهاي آن از آستانه در بند سرازير شده و در منطقه اسفراين به قره سو ملحق مي شود. در جهت شمال غربي ‏–‏ جنوب شرقي، دشت باريكي بطول 120 كيلومتر و به عرض چند كيلومتر، از آستانه رضاآباد تنا گلوگاه قازان قلعه، امتداد دارد كه آن را دوره وسطاي اترك گويند.


‏شهرستان بجنورد از شمكال به خاك شوروي از شمالشرقي تا جنوب غربي به قوچان و اسفراين وبزوار و از شمالغربي تا جنوبغربي به استان مازندران و استان سمنان محدود شده است. طبق آخرين تقسيمان كشوري شهرستان بجنورد شامل چهار بخش مركزي، جاجرم، مانه و سملقانئ و جرگلان مي باشد.


‏شهرستان بجنورد از چهار شهر بنام هاي بجنورد، جاجرم و گزنه و آشخانه تشكيل شده است كه مركز آن بجنورد مي باشد. تعداد دهستانهاي منطقه بجنورد به 14 واحد مي رسد.


‏مساحت شهرستان بجنورد 17245 كيلومتر مربع است 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله استان خراسان رضوي

خرید آنلاین