دانلود مقاله اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص

دانلود مقاله اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص

دانلود مقاله اصول جنگ  نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام  120 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص) را ویرایش کنید.


اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص - word (..doc) - دانلود مقاله اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص ,اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص,دانلود دانلود مقاله اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص ,اصول,جنگ,نگرشي,جديد,به,جنگ‌هاي,صدر,اسلام,120,ص


فایل : filetypetxt


119 صفحه


متن نمونه :


 


122


‏اصول جنگ‏


‏نگرشي جديد به جنگ‏‌‏هاي ‏صدر اسلام


‏اصل تامين


‏تامين در لغت به معناي در امن قرار دادن و حفظ كردن ‏چيز يا شخصي است‏.


‏يكي از اصول جنگ‏،‏ در‏ب‏ع‏د عملياتي و تاكتيكي نيز ‏‹‹‏ تامين ‏››‏ نام گرفته و چنين تعريف شده است‏:


‏كليه ‏ ‏اقداماتي كه به طور مستقيم و همه جانبه به منظور حفاظت يگان درمقابل ديده شدن‏،‏ لو رفتن‏،‏ مداخله‏،‏جاسوسي‏،‏ غافلگير شدن‏،‏ خرابكاري و اقدامات ايذايي يا مختل كننده دشمن انجام‏ مي‏‌‏گيرد‏.‏


‏اصل تامين در بين اصول جنگ‏،‏ جايگاه ويژه اي دارد‏،‏ زيرا لازمه حتمي و جزء لاينفك اجراي موفقيت آميز ساير اصول‏،‏ و درنتيجه موفقيت در صحنه نبر‏د‏ است و بدون رعايت اين اصل‏،‏ ساير اصول جنگ‏،‏ آسيب پذير و بي حاصل خواهند بود‏.


‏از اين رو‏،‏ نيروها مجري اين اصل در يك يگان عملياتي‏،‏ بايد آموزش ديده ترين‏،‏ ‏ زبده ترين و كا آزموده ترين نيروها باشند تا به خوبي ‏ب‏توانند از ايفاي اين وظيفه حساس و مهم بر آيند‏.


‏پيشينه تاريخي


‏از گذشته‏‌‏هاي ‏بسيار‏ ‏دور‏،‏ توجه به امنيت نيروهاي جنگي‏،‏ امري با اهميت تلقي شده و استفاده از شيوه‏‌‏هاي ‏تاميني د رحالت‏‌‏هاي ‏مختلف نبرد معمول بوده است‏.


‏يكي از روش‏‌‏هاي ‏تامين كه در بين ملل مختلف رايج بود‏.‏ استفاده از قلعه‏‌‏ها ‏و دژهاي بلند نظامي بود كه‏ ‏سپاهيان را در برابر حمله دشمن محافظت‏ مي‏‌‏كرد‏.‏ در مواضعي از اين حصارها‏،‏ سنگرها و برج‏‌‏هاي ‏ديده باني بود‏.‏


2


‏حفر كانال و خندق‏،‏ زدن خاكريز‏،‏ گذاشتن موانعي مانند تنه‏ ‏درختان تنومند پيرامون محل استقرارسپاهيان‏،‏ ازشيوه‏‌‏هاي ‏تامين يك لشكر به ويژه در شب به حساب‏ مي‏‌‏آيد‏.


‏در گذشته‏،‏ درمورد انتخاب زمان و مكان نبرد‏،‏ برخي تدابير امنيتي رعايت‏ مي‏‌‏شد. به عنوان مثال زمان آغاز نبرد‏.‏ بعد از ظهر انتخاب‏ مي‏‌‏شد تا اگر لشكر در ادامه جنگ به ‏مشكلي برخورد‏ نمود‏،‏ بتواند ازتاريكي شب جهت تجديد قوا يا عقب نشيني استفاده نمايد يا محل نبرد درنزديكي آبادي و شهر انتخاب نمي شد‏،‏ براي اينكه درصورت شكست‏،‏ مورد تهاجم دشمن قرارنگيرد‏.


‏همچنين براي‏ تامين خزينه‏،‏ اسلحه خانه‏،‏ آشپز‏خانه و زنان و كودكان‏،‏ آنها را در وسط نزديك قلب لشكر مستقر‏ مي‏‌‏كردند‏.


‏پس از اختراع و به كارگيري سلاح‏‌‏هاي ‏گرم مانند تفنگ و توپ‏،‏ يكي از راه‏‌‏هاي ‏تامين و حمايت از نيروها‏ ي‏ در حال حركت به سوي دشمن‏،‏ يعني پشتيباني با آتش توپ از آنان‏،‏ فرا‏روي فرماندهان جنگ قرا ر گرفت‏.‏ ن‏اپلئون در به كار گيري اين روش بسيار تاكيد‏ مي‏‌‏ورزيد‏.‏ناپلئون گمان‏ مي‏‌‏كرد كه سربازان بدون داشتن‏ ‏اين پوشش حفاظتي و قرارگرفتن در زير آتش توپخانه دشمن‏،‏ روحيه خود را به سرعت از دست داده و پا‏ به گريز‏ مي‏‌‏گذارند‏.‏ ن‏اپلئون در به كارگيري توپخانه به شديد ترين وجه‏ ‏تاكيد داشت و به نظر وي تنها اثر عظيم آتش توپخانه بود كه‏ مي‏‌‏توانست نتيجه قطعي را به همراه داشته باشد‏.‏


‏اصل تامين درقرآن و سنت


‏دو منبع سرشار و بي پايان قرآن و سنت‏،‏ به كارگيري اصل تامين و تدابير امنيتي به هنگام‏ ‏نبرد را از نظر دور نداشته و در موارد متعدد و با تدابير گوناگون‏،‏ رزمندگان اسلام را در به كار بستن آنها توصيه نموده است‏.‏برخي از آن روشها و موارد عبارتند از‏:


‏اول‏،‏ نحوه خواندن‏ ‏نماز در ميدان نبرد 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اصول جنگ نگرشي جديد به جنگ‌هاي صدر اسلام 120 ص

خرید آنلاین